Apêl Achub Gwartheg Parc Gwynion Dinefwr

Y tarw newydd

Mae ein Gwartheg Parc Gwynion wedi bod gyda ni am dros 1,000 o flynyddoedd. Mae eu presenoldeb yn Ninefwr yn wirioneddol eiconig ac maen nhw’n ddolen gyswllt fyw â’n hen orffennol pell. Ond maen nhw, ynghyd â’u cynefin, mewn perygl.

Stockman, Rhodri with White Park Calf

Ry’n ni’n codi arian #SaveTheHerd

Helo 'na, fi yw Rhodri, fi yw’r Ceidwad Academi yma ym Mharc Dinefwr a dwi’n helpu edrych ar ôl yr 800 erw o dir parc, gyrr ganoloesol o Hyddod Brith ac, wrth gwrs, ein gyrr chwedlonol o Wartheg Parc Gwynion.

" Mae angen i ni gynyddu’r nifer o fuchod yng ngyrr Dinefwr ar frys, nid yn unig er mwyn achub y creadur bendigedig hwn rhag difodiant, ond hefyd i ddiogelu’n cyswllt â hanes Cymru ac i gynnal y gweirgloddiau llawn blodau gwyllt sydd ar y stad."
- Rhodri, Ceidwad Academi yn Ninefwr

Sut mae’r apêl yn effeithiol

  • Mae gyda ni 800 erw o dir parc ac mae ein gyrr yn ein helpu i'w gwarchod
  • Dim ond 20 buwch fagu a 12 o dda ifanc sydd ar ôl yn ein gyrr o wartheg
  • Mae’r Gwartheg Parc Gwynion yma gyda ni ers dros 1,000 o flynyddoedd.

Eicon Dinefwr

Sut alla i helpu?

Gyda’ch cefnogaeth chi gallwn achub ein gyrr o Wartheg Parc Gwynion - i bawb am byth.