Bwyta yn Dinefwr

Caffi allanol Dinefwr, Llandeilo

Dewch i ymweld â’r caffi allanol i fwynhau diod neu rywbeth melys wedi cerdded yn y parc.

Mae'r caffi allanol ar agor o 10:30 i 16:30 bob dydd yn gweini dewis o ddiodydd, cacennau, hufen iâ, byrbrydau sawrus, brechdanau, pasteiod cynnes a rhôl selsig ar gyfer tecawê yn unig.

Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys sgriniau wrth ein til a'n mannau casglu, a llwybrau wedi'u marcio.

Byddwn yn gallu derbyn taliadau arian ond byddai taliadau cerdyn yn ffafriedig. 

Wedi cael eich bwyd neu ddiod cewch ei mwynhau yng nghalon parc Dinefwr, efallai cewch gipolwg ar y ceirw yn y Parc Ceirw neu’r Gwartheg Gwynion yn y caeau. 

Mwynhewch baned gynnes wrth ymweld
Cludfwyd o gaffi allanol Dinefwr
Mwynhewch baned gynnes wrth ymweld

Mae pob pryniant yng nghaffi allanol Dinefwr yn ein cynorthwyo i ofalu am y lle arbennig hwn i bawb, am byth. 

Ein caffi mewnol a siop lyfrau ail-law 

Mae’r caffi yn y tŷ a’r siop lyfrau ail-law ar gau yn unol a chanllawiau Llywodraeth Cymru. Byddwn yn rhannu newyddion am agor tu fewn pan fo’r wybodaeth hynny ar gael.