Byncws Shir Gâr yn Ninefwr

Byncws Shir Gâr ym mharc Dinefwr

Mae’r Byncws yn Ninefwr yn un o drysorau cudd Sir Gaerfyrddin. Dyma lety delfrydol ar stad hyfryd Dinefwr ger Llandeilo lle gall criw mawr aros er mwyn crwydro Sir Gaerfyrddin a’r tu hwnt.

Cynllun agored sydd i Fyncws Sir Gaerfyrddin yng nghlos mewnol Plas Dinefwr ac mae’n lle gwych i grwpiau mawr o ffrindiau neu berthnasau aros.  
 
Codwyd adeilad Byncws Sir Gaerfyrddin yn yr ail ganrif ar bymtheg ac mae’n llawn cymeriad gyda waliau cerrrig a thrawstiau pren trwyddo. Mae yno lofftydd ac ystafelloedd ymolchi ar gyfer hyd at 15 o bobl, cegin fawr a lolfa gyda thân coed. 
 
Gallwch fwynhau barbeciw ar y balconi mawr sy'n edrych i lawr dros y parc ceirw canoloesol hardd. 
 
'Fe drefnon ni i’r teulu aros ym Myncws Sir Gaerfyrddin yn yr haf. Rydyn ni wedi aros mewn tai bynciau o’r blaen ond nid mewn un cystal â hwn. Roedd yn debycach i ‘apartment’ moethus yng nghefn gwlad nac i fyncws  - a gan ei fod ar stad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ninefwr roedd digon i’r plant ei wneud yn ystod y dydd. Roedd y gegin/ardal fyw cynllun agored yn berffaith, a’r golygfeydd o’r balconi yn wych. Roedden ni wrth ein bodd yn gwylio’r ceirw. Dyma le ardderchog i aros os ydych yn dod i dde Cymru. Diolch!'
Mrs Jones a’r teulu, Sir Benfro
 

Pris

£18 yr un, y noson, i grwpiau o 5 a mwy, £22 yr un, y noson i grwpiau o 4 neu lai (lle i 15).
 
Os hoffech wybod rhagor, ebostiwch carol.bailey@nationaltrust.org.uk
 
Ffôn: 01558 825 928 neu 07825 521 258.