Gweithdai crefft y Nadolig

Lady creating paper crafts in a workshop

Bydd Gweithdai Crefft y Nadolig yn rhedeg bob dydd Llun i ddydd Iau – 14 Tachwedd i 15 Rhagfyr. Disgwylir i’r gweithdai bara dwy awr yr un a chynhelir dwy sesiwn bob dydd rhwng 10am a 12pm a rhwng 1pm a 3pm. Bydd yr holl offer a’r holl ddeunyddiau yn cael eu darparu ar y dydd. *Rhaid cadw lle ymlaen llaw. Dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael felly ffoniwch heddiw i gadw lle: 01558 824512.

Sesiwn bore dydd Llun (10am – 12pm)
Cyflwyniad i greu gemwaith

Mae’r sesiwn hon yn gyflwyniad sylfaenol i declynnau gemwaith a dylunio gemwaith, a chewch gyfle i greu eich clustlysau a’ch mwclis eich hun i fynd â nhw adref gyda chi. Gallwch ddod â rhai o’ch hoff leiniau neu gemwaith sydd wedi torri gyda chi i’w cynnwys yn eich dyluniadau. Gallwch brynu rhagor o eitemau, fel gleiniau, ar y dydd os ydych am wneud hynny.
 

Sesiwn prynhawn dydd Llun (1pm-3pm)
Gweithdy creu cardiau Nadolig 

Byddwch yn dysgu technegau saernïo papur amrywiol, gan gynnwys addurno a découpage ac yn creu dau gerdyn Nadolig i fynd â nhw adref gyda chi. Gallwch brynu pecynnau ychwanegol o gardiau ar y dydd.
 

Sesiwn bore dydd Mawrth (10am – 12pm)
Addurniadau coeden Nadolig ffelt 

Gallwch ddewis o blith 3 dyluniad hyfryd i dorri, gwnïo a phersonoli addurn coeden Nadolig ffelt i fynd ag ef adref gyda chi. Gallwch brynu pecynnau o addurniadau ffelt a phecynnau addurno ychwanegol yn ystod y gweithdy.
 

Sesiwn prynhawn dydd Mawrth (1pm-3pm)
Creu craceri Nadolig 

Bydd y gweithdy hwn yn cynnwys torri templed cracer, creu rhodd ar ei gyfer a’i addurno. Gallwch fynd ag un cracer adref gyda chi a gallwch brynu pecynnau cracer ychwanegol ar ddiwedd y gweithdy.
 

Sesiwn bore dydd Mercher (10am – 12pm)
Llyfryn nodiadau lledr 

Yn ystod y gweithdy hwn byddwch yn dysgu sut i blygu a gosod tudalennau i bersonoli eich llyfrau nodiadau, addurno clawr lledr ac ychwanegu clasbyn ar gyfer cau’r llyfr. Gallwch fynd ag un llyfr wedi’i gwblhau adref gyda chi a gallwch brynu pecynnau creu llyfrau ychwanegol yn ystod y gweithdy. 
 

Sesiwn prynhawn dydd Mercher (1pm-3pm)
Creu broetsh ffelt flodeuog 

Yn y gweithdy hwn byddwch yn dylunio, torri, gwnïo ac addurno blodyn ffabrig ffelt i’w droi’n froetsh. Gallwch fynd ag un froetsh wedi’i chwblhau adref gyda chi a gallwch brynu pecynnau creu broetshis blodau ychwanegol yn ystod y gweithdy.
 

Sesiwn bore dydd Iau (10am – 12pm)
Addurniadau coeden Nadolig ffelt 

Gallwch ddewis o blith 3 dyluniad hyfryd i dorri, gwnïo a phersonoli addurn coeden Nadolig ffelt i fynd ag ef adref gyda chi. Gallwch brynu pecynnau o addurniadau ffelt a phecynnau addurno ychwanegol yn ystod y gweithdy.
 

Sesiwn prynhawn dydd Iau (1pm-3pm)
Creu craceri Nadolig 

Bydd y gweithdy hwn yn cynnwys torri templed cracer, creu rhodd ar ei gyfer a’i addurno. Gallwch fynd ag un cracer adref gyda chi a gallwch brynu pecynnau cracer ychwanegol ar ddiwedd y gweithdy.