Gŵyl Fwyd Dinefwr, 2018

Dinefwr Food Festival

Cymerwch un parcdir a phlasty hanesyddol, ychwanegwch ychydig o arddangosiadau coginio proffesiynol a phinsied o ddiddanwch blasus, yna cymysgwch ddogn helaeth o gynhyrchwyr bwyd a diod lleol, a beth fydd gyda chi? – Gŵyl Fwyd flynyddol Dinefwr.

Ym mis Mehefin eleni, fe fydd Tŷ Newton a’r Cwrt yn llawn dop o stondinau o bethau blasus i gosi’r tafodau mwyaf dethol eu chwaeth hyd yn oed.

Ry’n ni wedi dewis cefnogi ein cynhyrchwyr a’n cogyddion lleol gymaint ag sy’n bosibl, y naill a’r llall yn cynnig blas unigryw ar Gymru. Bydd y cwrt yn ferw o weithgareddau gyda cherddoriaeth fyw yn gefndir pleserus wrth i chi lenwi eich boliau gyda danteithion lleol a bwyd stryd.

Yn ogystal â nifer o sgyrsiau blasu, mae llawer o weithdai Hwyl Gyda Bwyd i chi gnoi cil drostyn nhw, o addurno cacennau a gwneud pasta i ddarganfod pleserau deiet iach ynghyd â gweithgareddau Plannwch e, Tyfwch e, Bwytwch e.

Yn ffrwtian yn y cwrt mewnol fe fydd llu o bobl broffesiynol o fewn y diwydiant bwyd yn arddangos y cyfrinachau wnaeth eu helpu i gyrraedd brig eu crefft.

Bydd Cwtch Catering yn arddangos sut i greu chwip o ginio nos i greu argraff ar eich ffrindiau. Bydd bois The Warren yng Nghaerfyrddin ar y llwyfan yn creu un o’u prydau nodweddiadol arbennig a bydd arddangosiadau cigyddiaeth ar y ddau ddiwrnod a llawer, llawer mwy.

Stondinwyr yng Ngŵyl Fwyd Dinefwr, 2018

Cwm Deri Vineyards

Popty Cara

Sorai

Barasadwrn

Mencap Vols

Chantler Teas

Tast Natur

The Old Board Co.

So Sweet Couture

Cwmdu Inn

Goodfillas

My Vintage Delights

Mountain View Ice Cream

Bryn Farm BBQ

Afal y Graig Cider

Caws Cenarth

Good and Proper Brownies

Little Black Hen

The Rolling Pin

Oscars Kitchen

NT Retail

Little Mountain Catering

Cusan Welsh Cream

Eccentric Gin

Rhosyn

Heavenly Chocolate

Cusan

Little Grandmas Kitchen

Bee Welsh Honey

NT Cream Tea

Mae Gŵyl Fwyd Dinefwr ar agor o 10am hyd 6pm,  23-24 Mehefin, 2018.

Tâl mynediad arferol