Nadolig yn Dinefwr

Addurniadau prydferth gan Bettina Reeves

Mae’r Nadolig wastad yn gyfnod hudol, gyda oerni yn y tir, arogl gwyrddni ffres yn llanw’r ffroenau gyda ymdeimlad o Nadoligau’r gorffennol, bydd yn anodd peidio mynd i naws yr wyl yn Dinefwr eleni.

Edrych ar ei orau

Penwythnosau o’r 4 Rhagfyr 2021

Bydd Tŷ Newton yn edrych ar ei orau y Nadolig hwn gyda gwyrddni ffres a deunyddiau naturiol yn creu gwledd i’r synhwyrau. 

Bydd ein coeden ‘Creaduriaid Dinefwr’ yn ganolbwynt i’ch croesawu i Dŷ Newton gyda addurniadau hyfryd Bettina Reeves yn dod a’r goeden yn fyw. Mae Bettina wrth ei bodd yn cyfuno ei chariad tuag at decstiliau, pypedau a cherfluniaeth yn ei gwaith a ninnau wrth ein bodd gyda’r gwaith mae hi wedi’i greu ar ein cyfer. 

Yn parhau a’r thema ‘Creaduriaid Dinefwr’ bydd arddangosfeydd hyfryd ar hyd y ffenestri gan yr artist Lucy Donald, yn parhau a’r ymdeimlad Nadoligaidd mas tu fas. 

Peidiwch anghofio y bydd y caffi ar agor i’ch cynhesu wedi taith o amgylch y parc. 

Ar y penwythnosau mae’r parc ar agor i gerdded, dim ond y Parc Ceirw sydd ar gau, fe fydd yn agor ar gyfer gwyliau’r Nadolig (20 Rhagfyr – 4 Ionawr gyda’r eithriad o Noswyl a Dydd Nadolig). 

Santa discusses Christmas with little girl

Penwythnosau'r Nadolig 

(4-5; 11-12; 18-19 Rhagfyr) 10:30 – 3:30pmPob penwythnos bydd cynnig Nadoligaidd gwahanol i’w gael yn Dinefwr, o ymweliadau gan asynnod i ganu corawl swynol, heb anghofio ein ymweliadau gan Santa pob Dydd Sul. Bydd rhaid archebu o flaen llaw ar gyfer y profiad grotto. Ceir manylion llawn am bob penwythnos ar ein tudalen digwyddiadau (cynnwys Saesneg yn unig i ddilyn).

Anrhegion Nadolig ar werth

Marchnadoedd Nadolig

Bydd Ffair Nadolig Dinefwr yn ôl flwyddyn nesaf, ond bydd Tŷ Newton yn cynnal rhai digwyddiadau Nadoligaidd arbennig dros dymor yr Hydref a’r Gaeaf 2021, a fydd yn cynnig llond tŷ o hwyl yr ŵyl. Edrychwn ymlaen i’ch gweld chi!