Nodwedd Blodau’r Haf Rakesprogress

Green display of flowers hanging from the ceiling

Mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol Dinefwr wrth eu bodd o groesawu Victoria Gaiger, Golygydd a Sylfaenydd y cylchgrawn Rakesprogress i Dŷ Newton.

Creodd Victoria Nodwedd Blodau’r Haf arbennig ar gyfer y Neuadd Allanol gan ddefnyddio blodau a deiliach o Ystâd Dinefwr, yn ogystal â blodau tymhorol a dyfwyd yn lleol.

‘Nid yn aml ydyn ni’n cael y cyfle i greu cerflun gwyrdd modern mewn tŷ mor hanesyddol,’ dywedodd Victoria, y mae ei chylchgrawn clodwiw yn edrych ar gelf natur ac yn cynnwys cymysgedd o erddi, blodeuwyr, planhigion, ffotograffiaeth, tirwedd, ffasiwn a phersawr.  Bydd hi’n defnyddio deiliach, rhedyn, planhigion a blodau lleol o’r ystâd i greu gosodiad sy’n ymateb i ffotograffau’r artist preswyl, Mohamed Hassan, a’r siapiau geometrig sydd i’w gweld yn y paentiadau o Ddinefwr o ddechrau’r 18fed ganrif sydd newydd eu gosod yn yr Ystafell Dirwedd ar y llawr cyntaf.

‘Rydym yn defnyddio dulliau traddodiadol o drefnu blodau,’ dywedodd Victoria, sy’n ymrwymedig i wneud ei gosodiadau mor gynaliadwy â phosibl. ‘Felly yn hytrach nag ewyn blodau, rydym yn defnyddio weiren bysgota tensiwn uchel, weiren ieir, gwlân eco a llawer o flodau sych, a bydd unrhyw flodau a deiliach sy’n cael eu casglu o’r ystâd yn cael eu cadw’n ffres mewn bwcedi a thiwbiau arbrofi wedi’u hailgylchu.’ Bydd natur yn cael ei gadael i ddilyn ei chwrs ei hun wrth i’r blodau wywo’n raddol, gan ddatgelu agwedd arall i’r gosodiad wrth iddo newid yn araf dros amser.

Mae’r nodwedd hon yn rhan o ffocws parhaus ar drefnu blodau yn Ninefwr.  Bob wythnos mae tîm trefnu bodau gwirfoddol yn creu dathliad synhwyraidd o Ystâd Dinefwr gan ddefnyddio blodau a deiliach lleol a dulliau trefnu cynaliadwy ar gyfer eu harddangosfeydd.

Mae newid hinsawdd yn bryder allweddol i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac rydym yn parhau i ddod o hyd i ffyrdd o ymgorffori ac arddangos dulliau amgylcheddol ym mhob agwedd ar ein gwaith.

Meddai Kathryn Campbell, Swyddog Rhaglennu a Phartneriaethau Sir Gâr a Cheredigion:  “Ry’n ni wrth ein bod o groesawu Rakesprogress i Dŷ Newton am gyfle arbennig. Fel ffans mawr o’r cylchgrawn, allwn ni ddim aros i weld y gosodiad yn ei le a rhannu gweledigaeth greadigol Victoria ar gyfer y Neuadd Allanol gyda’n hymwelwyr.”