Oriel y Gigfran Ddu

A painting by Miranda Rhys

Croeso i'r Oriel y Gigfran Ddu yn Ninefwr

6 Medi – 16 Tachwedd 2019

Tra yng Ngholeg Goldsmith, Llundain rhwng 1981-84 bu Miranda Rhys yn astudio BA mewn Celf Gain ac mae hi wedi parhau i fyw a gweithio yn Ne Llundain gan ymweld ag ardal Llandeilo yn rheolaidd. Dros y blynyddoedd diwethaf mae Miranda wedi bod yn paentio yn Stiwdios Coldharbour yn Brixton. Mae Miranda wedi arddangos ledled y DU, ac mae ei gwaith yn cael ei gadw mewn amryw o gasgliadau preifat.

Gan amlaf byddaf yn gweithio ar thema mewn cyfres o ddarluniau, felly mae cymhellion cyfarwydd yn ymddangos mewn gwahanol gyfuniadau. Mae’r gwrthrychau dirodres hyn yn plethu i drefn ddyddiol, gyda’i lliwiau a siapiau deniadol yn cynhyrchu cyfuniadau unigryw sydd yn portreadu ein hunaniaeth a’n blas. Wedi eu tynnu oddi wrth eu cyd-destun arferol a’u gosod yn y stiwdio, rwy’n eu cyfuno mewn dull er mwyn cael harmoni o liw a ffurf er mwyn eu trawsnewid. Ar brydiau, mae’r cyfuniadau yn cyfeirio at grwpiau dynweddol.

Hyd yn hyn, mae’r botel laeth blastig boblogaidd wedi denu fy sylw, gyda’i phriodweddau cerfluniol, tyleu a hudol sydd yn cael eu defnyddio a’u gwastraffu’n ddyddiol. Fodd bynnag, gydag ymwybyddiaeth gynyddol ar y dylanwad negyddol sydd gan blastig, hyd yn oed yn rhannau mwyaf cysefin y blaned, mae angen i ni herio defnydd y sylwedd cyfleus hwn. Drwy eu paentio, rwy’n eu hailddefnyddio pan fo’u hoes yn dod i ben ac yn rhoi cyfle iddynt ddenu sylw yng nghanol llwyfan.”

Mae Miranda yn wedi byw yn Nhŷ Dinefwr fel plentyn gyda’i theulu ers 1963-68.

Dywedodd: “Mae’n hyfryd cael arddangos yng Ngaleri Black Raven sydd wedi ei henwi ar ôl tŷ cyhoeddi fy Nhad, Black Raven Press. Roedd fy rhieni yn eiriolwyr gwych i’r celfyddydau, ac o 1966-68 fe fuon nhw'n cynnal arddangosfeydd, cyngherddau a digwyddiadau theatr yn Nhŷ Dinefwr. Roedd yn uchelgais ganddynt i weld y tŷ yn cael ei ddefnyddio fel canolfan gelfyddydau, ac rwy’n teimlo, gyda’r oriel a’r sylw newydd ar raglennu celfyddydau gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ninefwr, fod yr uchelgeisiau hynny yn cael eu gwireddu unwaith eto ar gyfer ymwelwyr newydd”