Ras Gwartheg Gwynion y Parc yn Ninefwr

Grwp o bobl yn rhedeg yn Ninefwr

Ry’n ni wedi ymuno gyda’n cyfeillion yn Chwaraeon Cymru i greu cyfle i chi redeg o gwmpas un o dirweddau harddaf Cymru.

Pryd mae Ras Gwartheg Gwynion y Parc?

Mae Ras Gwartheg Gwynion y Parc yn Ninefwr yn ddigwyddiad blynyddol sy’n digwydd ar Fedi 24 ym Mharc Dinefwr, cartref y gyr hynafol, eiconig o Wartheg Gwynion y Parc.
 

Beth yw’r drefn?

Gallwch ddewis rhwng rhedeg 10k, 5k, 1k neu redeg Ras Hwyl o gwmpas tir ystâd gogoneddus Dinefwr.
 
Byddwch yn mwynhau golygfeydd gwych ar hyd y cwrs, gan redeg trwy dir coediog hynafol a chael cipolwg efallai ar rai o ryfeddodau bywyd gwyllt yr hydref ar eich taith.
 

Pwy sy’n cael cymryd rhan?

Pawb – a dyna sy’n wych! Mae Ras Gwartheg Gwynion y Parc yn agored i bawb o bob oed a gallu. Dewiswch y ras sy’ fwyaf addas i chi, a mwynhewch.
 

Beth yw’r gost a sut mae cofrestru?

  • Oedolyn ras 10k, £12.00
  • Oedolyn ras 5k, £10.00
  • Plentyn Ras 1km, £5.00
  • Cerdded/Ras Hwyl, £3.00
 
Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn derbyn cwdyn neisis fel rhan o’r dydd.
 
Mae archebu lle yn hanfodol ar gyfer Ras Gwartheg Gwynion y Parc yn Ninefwr. Sicrhewch eich lle ac archebwch eich tocynnau ar-lein.
 

Gwybodaeth hanfodol am y dydd

Ar y dydd, parciwch ym maes parcio’r ymwelwyr (SA19 6RT) er mwyn cofrestru am 9.30am. Os gwelwch yn dda, dewch â ffurflen gofrestru wedi ei llenwi gyda chi, a’i chyflwyno yn y babell gofrestru.
 

Y cyfan er mwyn achos da

Mae Ras Gwartheg Gwynion y Parc yn cael ei chynnal er mwyn codi ymwybyddiaeth o’n hymgyrch codi arian i achub ein gyr o Wartheg Gwynion y Parc yn Ninefwr.
 
Ein Gwartheg yw’r prinnaf oll o wartheg prin, dan fwy o fygythiad na’r Panda Mawr a dweud y gwir. Dinefwr yw eu cartref hynafiadol, ac mae cofnod o’u presenoldeb yma fil o flynyddoedd yn ôl. Mae sôn amdanyn nhw yng Nghyfreithiau Hywel Dda a llawer chwedl Gymraeg a llên gwerin.
 
Yn anffodus, mae nifer y Gwartheg Gwynion yn gostwng, felly mae’n amser gweithredu nawr fel na fyddwn yn colli’r cyswllt pwysig hwn â’n gorffennol pell.