Ry’n ni’n codi arian #SaveTheHerd

Stockman, Rhodri with White Park Calf

Helo 'na, fi yw Rhodri, fi yw’r Ceidwad Academi yma ym Mharc Dinefwr a dwi’n helpu edrych ar ôl yr 800 erw o dir parc, gyrr ganoloesol o Hyddod Brith ac, wrth gwrs, ein gyrr chwedlonol o Wartheg Parc Gwynion.

Efallai eich bod chi eisoes wedi dod ar draws ein hymgyrch i godi arian i achub ein gyrr o Wartheg Parc Gwynion. Mae ein buchod yn eiconau yn Ninefwr ac yn ddolen gyswllt bwysig â’n hen orffennol pell yma. Oeddech chi’n ymwybodol bod yna sôn amdanyn nhw yng nghyfreithiau Hywel Dda dros fil o flynyddoedd yn ôl pan luniodd e gyfreithiau Cymru o’i orsedd-fan yng nghastell Dinefwr?

Aeth blynyddoedd maith heibio ers hynny a bellach dim ond rhyw fil o fuchod magu cofrestredig sydd ar ôl yn y byd; mae hyn yn golygu fod y Gwartheg Parc Gwynion yn brinnach na’r Panda Mawr. Mae angen i ni gynyddu’r nifer o fuchod yng ngyrr Dinefwr ar frys, nid dim ond er mwyn achub yr anifail hardd hwn rhag difodiant, ond er mwyn gwarchod ein cyswllt â hanes Cymru ac i gynnal y gweirgloddiau llawn blodau gwyllt ar y stad.

Peiriannau Gwarchodaeth

Ar hyn o bryd mae gyda ni dipyn go lew o dir a gyrr sy’n cynnwys dim ond 18 buwch fagu a 12 o dda ifanc. Yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol mae gyda ni gyfrifoldeb i warchod ein gweirgloddiau blodeuog fel y gall bywyd gwyllt ffynnu yn ein cornel ni o Gymru a thu hwnt.

Ers yr Ail Ryfel Byd, ry’n ni wedi colli tua 98% o’n gweirgloddiau blodeuog, ac mae hynny wedi cael effaith ddramatig ar feio-amrywiaeth ein bywyd gwyllt. Mae bridiau gwartheg traddodiadol fel y Gwartheg Parc Gwynion yn ddelfrydol ar gyfer pori cadwraethol sy’n helpu darparu a chynnal gweirgloddiau llawn blodau gwyllt, a thrwy hynny greu cynefinoedd hanfodol ar gyfer pryfed, creaduriaid ac adar o bob math.

Gwartheg Gwynion y Parc

Y Prinnaf o’r Prin

Mae gan ein gyr enwog o Wartheg Gwynion y Parc hanes rhyfeddol sy’n dyddio nôl i’r flwyddyn 920.

Flowers in meadow

Pori er mwyn cadwraeth

Peiriannau cadwraeth. Ein gwartheg yw ein arfau gorau er mwyn cadw ein gweundiroedd blodeuog.