#SaveTheHerd yn Ninefwr

Gwartheg Gwynion y Parc

Rydym mewn ras yn erbyn amser i achub dyfodol Gwartheg Gwynion y Parc. Mae’r gwartheg enwog hyn wedi byw ym Mharc Dinefwr am dros fil o flynyddoedd ond mae arnom angen codi £36,000 cyn gynted â phosibl i brynu tarw newydd a chyflwyno gwartheg magu newydd er mwyn cadw’r llinach yn fyw a #SaveTheHerd.

Beth sy’n eu gwneud mor arbennig?

Mae Gwartheg Gwynion Parc Dinefwr yn gyswllt byw â’n gorffennol pell a cheir cofnodion eu bod yn byw yn Ninefwr mor bell yn ôl â’r flwyddyn 920 pan gyfeiriwyd atynt yng nghyfreithiau Hywel Dda.

Gan mai dim ond 750 buwch fagu sydd ar ôl yn y byd, mae’r anifeiliaid hyn bellach yn fwy prin na’r Panda.

Sut alla i helpu?

Gallwch gyfrannu at gronfa Gwartheg Gwynion Parc Dinefwr drwy decstio COW at 70123 a chyfrannu £3, neu gallwch wneud cyfraniad pan fyddwch yn ymweld â’r safle yn y dyfodol.

Gwasanaeth cyfraniadau elusennol yw hwn. Codir tâl o £3, ynghyd ag un neges ar eich graddfa rhwydwaith safonol. Bydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn derbyn 100% o’ch cyfraniad. Os nad ydych yn dymuno i ni gysylltu â chi yn y dyfodol, tecstiwch NOCOMMS NT at 70060. Os hoffech drafod y taliad ffôn symudol hwn ffoniwch 0203 282 7863. Elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (rhif: 205846).

#SaveTheHerd

Ras Gwartheg Gwynion y Parc

Byddwn yn cynnal ein digwyddiad codi arian mawr cyntaf ar 24 Medi, pan gynhelir ras flynyddol Gwartheg Gwynion y Parc. Eleni, bydd yr elw a ddaw i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn sgil y digwyddiad yn mynd at gronfa’r Gwartheg Gwynion #SaveTheHerd.

Gall rhedwyr ddewis rhedeg 10k neu 5k o amgylch y llwybr golygfaol, a bydd ras hwyl i’r plant hefyd.
Os hoffech gymryd rhan yn y ras archebwch eich lle a dewch â’ch ffurflen gofrestru (wedi ei llenwi) gyda chi.

Bydd mynediad i’r eiddo a’r parc am ddim ar y diwrnod fel rhan o gynllun Drysau Agored.

Gwartheg Gwynion y Parc

Y Prinnaf o’r Prin

Mae gan ein gyr enwog o Wartheg Gwynion y Parc hanes rhyfeddol sy’n dyddio nôl i’r flwyddyn 920.

Gwartheg Gwynion Parc Dinefwr

Morwyn Llyn y Fan

Mae cysylltiad rhwng Gwartheg Gwynion Parc Dinefwr a rhai o chwedlau enwocaf a llên gwerin Cymru, yn arbennig chwedl Morwyn Llyn y Fan