Y Fonesig Cecil – arddangosfa Mam Byd Natur

Illustrated design depicting Lady Cecil Rice

Croeso i Ddinefwr y Fonesig Cecil. Bydd yr arddangosfa ‘Y Fonesig Cecil – Mam Byd Natur’ i’w gweld tan 30ain Medi, 2018 a bydd yn dechrau gyda lansiad mewn garddwest ar Fedi 27ain.

Invitation to Lady Cecil's Garden Party

Lady Cecil's Garden Party

Join us for our exclusive launch of Lady Cecil's 'Mother of Nature' exhibition as we welcome her back to Newton House.

Mae ein gwirfoddolwyr gwych wedi bod yn pori yn ein archifau i ddod o hyd i straeon newydd am Cecil, ac am y tro cynta mewn mwy na chanrif, cawn groesawu ei phortread nôl i Dŷ Newton.

Bydd atgynhyrchiad digidol o Lady Cecil Rice, 1762 gan Syr Joshua Reynolds (1723-1792) ar ddangos yn Ystafell Fwyta Tŷ Newton.

A copy of Lady Cecil's will

Research Blog: Volunteer archivist

Our volunteer archivist, Caroline, has been on the research trail to try and uncover more stories about Dinefwr's mother of nature.

Dewch iw weld rhwng Gorffennaf 27ain a Medi 30ain er mwyn profi Dinefwr o safbwynt Cecil.