Llwybr drwy weirglodd flodeuog Cwmdu

Llwybr cerdded

Taith gerdded ogoneddus drwy weirgloddiau llawn blodau gwyllt. Ganol haf, cewch weld tegeirianau, llygaid llo-mawr, effros a’r gribell felen. Gan fod yma gymaint o flodau, mae’r gweirgloddiau’n berwi o bryfed hefyd. Chwiliwch yn arbennig am bili pala gweirlöyn y glaw sy’n ffynnu yma.

Flowers in meadow

Map

Dechrau:

Maes parcio Cwmdu Inn, cyfeirnod grid SN263230

1

Trowch i’r dde wrth fynd allan o’r Ganolfan Groeso a dilynwch arwyddion gwas y neidr (Taith Gwas y Neidr) nes cyrraedd y cwt pwmpio. Yna dilynwch yr arwyddion crëyr glas (Taith yr Afon). Ewch lawr y rhiw, heibio’r cwt colomennod ar y dde (arferai colomennod fod yn ffynhonnell o gig i’r teulu). Byddwch yn cyrraedd Mynachdy, hen dy’r ciper, yn weddol glou ar eich ochr chwith.

Darllen mwy

Diwedd:

Maes parcio Cwmdu Inn, cyfeirnod grid SN263230

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr drwy weirglodd flodeuog Cwmdu

Cysylltwch â ni

Cau
Llwybr drwy weirglodd flodeuog Cwmdu

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Cwmdu Inn car park, grid ref: SN263230
Ar drên

Gorsaf drenau Llandeilo 6 milltir (9.6km)

Ar y ffordd

B4302 o Landeilo. Troi i’ch chwith yn Halfway a dilyn y ffordd fechan i’r pentref.  Côd post SA19 6DY

Ar fws

Gwasanaeth bws ddwy waith yr wythnos o Landeilo. Gweler Traveline-Cymru am fanylion.

Ar feic

B4302 o Landeilo. Trowch i’r chwith yn Halfway a dilynwch y lôn i’r pentref.

Llwybr drwy weirglodd flodeuog Cwmdu

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Llwybr caeëdig, cul, ar ddechrau’r daith, giatiau a dwy stigill.
  • Mae’r llwybr yn mynd drwy dir amaethyddol ac efallai y bydd defaid mewn rhai caeau.