Maes Carafanau Ystâd Dolaucothi

Maes Carafanau Ystâd Dolaucothi

Mae dyffryn tawel yr afon Cothi yn un o drysorau cudd Sir Gaerfyrddin ac yn lecyn perffaith am wyliau.

Mae’r safle carafanau hwn yn agos at fwynglawdd Dolaucothi, yn llechu mewn coetir prydferth. Mae’r ardal o’i amgylch yn hyfryd, yn llawn bywyd gwyllt gyda digon o flodau ac adar, ac mae’r afon Cothi ond 20 metr  i ffwrdd. 

Mae Dolaucothi yn fan delfrydol er mwyn dianc i gefn gwlad ac oddi wrth bawb a phopeth. Yn ogystal â golygfeydd anhygoel, y bywyd gwyllt diddorol a’r anturiaethau rhyfeddol dan ddaear, mae Dolaucothi yn lle gwych i roi cynnig ar syllu ar y sêr.

Yn ddiweddar mae Bannau Brycheiniog, sy’n weddol agos at y safle, wedi derbyn statws Awyr Dywyll Rhyngwladol. Dyma’r bumed warchodfa Awyr Dywyll yn y byd. Edrychwch ar ein fideo gwych i weld beth yw gwarchodfa Awyr Dywyll.

Dewch i gampio

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n berchen ar y safle ac mae’n cael ei rhedeg gan wardeiniaid gwirfoddol. Mae 38 llecyn gwersylla, ac mae gan 10 ohonyn nhw wyneb caled. Darperir cyswllt dŵr a thrydan ond nid oes unrhyw doiledau ar gael.

Am ragor o wybodaeth neu i gadw lle, anfonwch e-bost atom neu ffoniwch 01558 650365 (canol Mawrth - Hydref) neu 01558 650809 (tymhorau tawel).