Teithiau tanddaearol ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi

Teulu yn mwynhau diwrnod yn Nolaucothi

Ymunwch â ni am antur heb ei thebyg ar un o’n teithiau tywysedig tanddaearol ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi.

Mae dewis o dair taith dan ddaear, ac mae bob un yn dweud stori wahanol am gwest dyn am aur drwy’r canrifoedd. Gallwch gadw lle ar faint bynnag o’r rhain ag yr hoffech chi yn ystod eich ymweliad.

Teithiau tanddaearol

Taith Rufeinig - Cerddwch yn ôl mewn amser ar ein taith Rufeinig. Dewch i archwilio’r mwyngloddiau aur a gweld yr olion a adawyd gan declynnau’r Rhufeiniaid. Tua 1 awr.

Taith Fictorianaidd - Gwisgwch eich het galed a dewch i gloddio’n ddwfn i’r dirwedd gyda thywysydd a fydd yn rhannu hanes y fwynglawdd yn ystod y cyfnod Fictorianaidd. Tua 1 awr.

Taith y Geuffordd Hir - Dyma ein taith danddaearol fyrraf ac mae’n addas i ddefnyddwyr cadair olwyn. Gofynnwch yn y Ganolfan Wybodaeth os hoffech fynd ar daith y Geuffordd Hir. Tua 30 munud.

Mae’n rhaid i chi fod dros 95cm o ran taldra i fynd ar daith dan ddaear. Dylech wisgo esgidiau cadarn gan fod rhai arwynebau anwastad.

Amseroedd Teithiau’r Gwanwyn 18 Maw - 23 Gorff

  • Taith Fictorianaidd: 11:30am, 12.30pm, 2.30pm, 3.30pm
  • Taith Rufeinig: 1.30pm

Amseroedd Teithiau’r Haf 23 Gorff i 30 Awst

  • Taith Fictorianaidd: 11am, 12pm, 1pm, 1.30pm, 2.30pm, 3pm, 4.30pm
  • Taith Rufeinig: 12.30pm, 2pm, 3.30pm

Amseroedd Teithiau’r Hydref 1 Medi - 1 Tach

  • Taith Fictorianaidd: 11:30am, 12.30pm, 2.30pm, 3.30pm
  • Taith Rufeinig: 1.30pm