Llwybr Ffordd y Mwynwyr yn Nolaucothi

Llwybr cerdded

Gallwch ddilyn ôl-traed hen fwyngloddwyr aur y gorffennol, o fynedfeydd y mwyngloddiau a ddefnyddiwyd gan y Rhufeiniaid i weddillion y felin wasgu a ddefnyddiwyd yn y 1930au. Gallwch weld golygfeydd anhygoel a phlanhigion anghyffredin ar hyd y ffordd.

Mwynlawr Dolaucothi drwy’r coed

Map

Map route for Miner's Way trail at Dolaucothi

Dechrau:

Maes parcio Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, cyfeirnod grid: SN662403

1

Oddi tanoch chi ar y dde gallwch weld y fynedfa i’r siafft neu’r geuffordd gloddio Rufeinig.

Darllen mwy

2

Croeswch y ffordd drwy’r giât gyferbyn a dilyn y llwybr drwy’r goedwig. Bydd hwn yn eich arwain drwy rai o weithfeydd aur hynaf Dolaucothi, a ddefnyddiwyd gan y Rhufeiniaid. Fe fydden nhw’n anfon yr aur i’r Bathdy Brenhinol.

3

Dringwch y stepiau ar ochr dde’r sied weindio, sy’n arwain allan o’r mwynlawr.

Darllen mwy

4

Ewch drwy’r giât ac i mewn i’r weirglodd.

Darllen mwy

5

Pan fyddwch chi’n dod allan i’r trac, ewch dros y sticill i’r cae o’ch blaen, lle byddwch chi’n gweld gweddillion ‘sied wasgu’.

6

Ewch dros ail sticill ac yn ôl i’r trac. Dilynwch y ffordd i lawr nes i chi gyrraedd y gyffordd. Trowch i‘r dde ar y gyffordd.

7

Dilynwch y llwybr. Mae’n eich arwain drwy weddillion tai neu farics y mwynwyr, a adeiladwyd yn yr 1930au.

8

Ewch i’r dde a dilyn llwybr nes iddo ymuno â hen ffordd y porthmyn.

Darllen mwy

9

Os edrychwch chi lawr i’ch chwith fe welwch chi fwynlawr Dolaucothi. Dilynwch yr arwydd i lawr y stepiau er mwyn cael archwilio’r peiriannau o’r 1930au.

Diwedd:

Maes parcio Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, cyfeirnod grid: SN662403

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr Ffordd y Mwynwyr yn Nolaucothi

Tirwedd

Cau

Llwybr yn dringo’n eithaf serth, llwybrau gwair ar oleddf a llwybrau trwy goedwig, traciau cerrig, llwybrau bordiau llithrig, lonydd cefn gwlad.

Croeso i gŵn ar dennyn.

Llwybr Ffordd y Mwynwyr yn Nolaucothi

Cysylltwch â ni

Cau
Llwybr Ffordd y Mwynwyr yn Nolaucothi

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Dolaucothi Gold Mines, Pumsaint, Llanwrda, Carmarthenshire, SA19 8US
Ar drên

Gorsaf yn Llanwrda (8 milltir/12.8km), ewch ar Traveline-Cymru

Ar y ffordd

A482 Llanbedr - Llanwrda. Dilynwch yr arwyddion ymwelwyr brown tuag at faes parcio Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, cod post SA19 8US.

Ar fws

Llanbedr i Lanymddyfri, safle bws ym mhentref Pumsaint, gweler Traveline-Cymru am fanylion.

Llwybr Ffordd y Mwynwyr yn Nolaucothi

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Ystafell de
  • Croeso i gŵn ar dennyn
  • Cyfleusterau toiled ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi a’r Tŷ Coets