Llwybr yr ystâd yn Nolaucothi

Llwybr cerdded

Mae’r llwybr hwn yn eich arwain i’r man uchaf ar ystâd Dolaucothi. Mae golygfeydd anhygoel i’w gweld yma, a phwy a wyr – mae’n bosib y cewch chi gip ar wiwer goch neu hyd yn oed fele’r coed ar eich taith.

Golygfa o gefn gwlad Dolaucothi

Map

Map route for estate trail at Dolaucothi

Dechrau:

Maes parcio Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, cyfeirnod grid: SN662403

1

Dechreuwch ym maes parcio Mwyngloddiau Aur Dolaucothi. Croeswch y ffordd i ddechrau eich taith ar hyd llwybr ystâd Dolaucothi.

Darllen mwy

2

Dilynwch y llwybr. Ar eich llaw dde fe welwch Barc Carafanau tawel Ystâd Dolaucothi.

Darllen mwy

3

Croeswch y bont. Mae’n fan hyfryd ar gyfer picnic.

Darllen mwy

4

Cerddwch ar hyd yr ardd furiog a daliwch i fynd gan ddilyn yr arwyddion llwybr coch.

Darllen mwy

5

Ewch mewn i’r cae a chadw at yr ochr dde nes i chi gyrraedd y top lle mae’r goedwig yn dechrau.

Darllen mwy

6

Cerddwch drwy’r goedwig. Mae nant fach bert yn rhedeg ar hyd y llwybr; ar un adeg roedd hon yn pweru melin lifio gerllaw fferm/plasty Dolaucothi

7

Dringwch i’r piler triongli sy’n rhoi golygfa wych i chi o gwm Cothi. Dyma’r pwynt uchaf ar yr ystâd ac ar uchder o 308 llath (282m) rhaid dringo rhywfaint i’w gyrraedd.

8

Cerddwch ar hyd yr hen reilffordd

Darllen mwy

9

Dewch i weld y ganolfan ymwelwyr ym Mhumsaint. Mae’r hen Dŷ Coets bellach yn ganolfan barcud coch a chanolfan ymwelwyr, ac fe gewch ddysgu llawer am hanes diddorol y pentref a’r ystâd yno.

Diwedd:

Maes parcio Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, cyfeirnod grid: SN662403

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr yr ystâd yn Nolaucothi

Tirwedd

Cau

Llwybr yn dringo’n serth, llwybrau gwair ar oleddf a llwybrau trwy goedwig, traciau cerrig, lonydd cefn gwlad.

Croeso i gŵn ar dennyn.

Llwybr yr ystâd yn Nolaucothi

Cysylltwch â ni

Cau
Llwybr yr ystâd yn Nolaucothi

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Dolaucothi Gold Mines, Pumsaint, Llanwrda, Carmarthenshire, SA19 8US
Ar drên

Gorsaf yn Llanwrda (8 milltir/12.8km), ewch ar Traveline-Cymru

Ar y ffordd

A482 Llanbedr - Llanwrda. Dilynwch yr arwyddion ymwelwyr brown tuag at faes parcio Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, cod post SA19 8US.

Ar fws

Llanbedr i Lanymddyfri, safle bws ym mhentref Pumsaint, gweler Traveline-Cymru am fanylion.

Llwybr yr ystâd yn Nolaucothi

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Ystafell de
  • Croeso i gŵn ar dennyn
  • Cyfleusterau toiled ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi a’r Tŷ Coets