Adlewyrchu

Cipolwg ar gerflun Gwyneth, ‘Adlewyrchu’

Cerflunydd: Gwyneth Price

Mae cerflyn Gwyneth Price yn adlewyrchiad o’r gorffennol a’r presennol. Mae wedi’i seilio ar y cyfnod cyn y Rhyfel Byd Cyntaf pan roedd angen nifer fawr o bobl i gadw ystâd Gerddi Dyffryn mewn cyflwr perffaith, a heddiw wrth i’r bobl sy’n gweithio yn y gerddi barhau i fod yn rhan hanfodol o’u hedrychiad a’u hanes.

" The War ended the lives of some workers, while others found different work as a result of their experiences at the front. The garden faded. Now the group of volunteer gardeners give freely of their time guided by National Trust staff."
- Gwyneth Price