Ar Gyfeiliorn

Cipolwg ar gerflun Valerie, ‘Ar Gyfeiliorn’

Cerflunydd: Valerie Coffin Price

Mae gwaith Valerie Coffin Price yn canolbwyntio ar faterion sy’n ymwneud â’r amgylchedd, iaith a hunaniaeth ddiwylliannol, gan ymateb yn greadigol i iaith barddoniaeth a lleoliad. Thema sy’n cael ei hail-adrodd ganddi yw ‘teithio’, ac mae’r daith yn ei harwain i archwilio a darganfod yr olion diwylliannol sy’n sownd yn y tir. Mae’r olion a’r ‘llwybrau cudd’ hyn yn cynnwys darnau o wrthrychau, atgofion a hanes, pethau sy’n ein cysylltu ni â byd anweledig o gerrynt, gwyntoedd, syniadau ac iaith.

Wedi ei leoli yng nghanol yr ardd goed, mae ‘Ar Gyfeiliorn’ wedi ei osod a’i gynllunio er mwyn ceisio awgrymu harddwch byrhoedlog y coed drwy’r flwyddyn, a’r ‘sgwrs’ sy’n digwydd yn yr ardd goed a gydag ymwelwyr.

" to be sidetracked is, after all to be led astray by a path or an idea ..."
- Richard Holmes, author and biographer of Shelley and Coleridge