Chwefror yng Ngerddi Dyffryn

Gyda 55 erw o erddi a phlasty crand i’w crwydro, mae digon o guddfannau a mannau agored i’w darganfod yng Ngerddi Dyffryn. O gerfluniau i blanhigion a bywyd gwyllt, dewch i ail-ddarganfod natur a chael sbort yn yr awyr iach dros hanner tymor.

Hanner Tymor Chwefror

Mae rhywbeth i bawb yng Ngerddi Dyffryn dros hanner tymor mis Chwefror. Mae’r tŷ a’r gerddi ar agor drwy’r wythnos i ymwelwyr lle gallant grwydro a chymryd rhan yn ein gweithgareddau natur.

Bydd y tŷ ar agor o 12pm i 3pm, a bydd y gerddi ar agor o 10am i 4pm (mynediad olaf awr cyn i ni gau).

Ffeindiwch ein ffrindiau pluog

Gall teuluoedd gymryd rhan yn ein taith adar arbennig. Gadewch i’r plantos grwydro a cheisio dod o hyd i’r adar sydd wedi penderfynu chwarae cuddio yn y gerddi.

Bydd y daith hunan-dywys ar gael i’w gwneud o ddydd Sadwrn 18fed i ddydd Sul 26ain Chwefror. Bydd pob anturiaethwr yn cael map a thaflen i’w llenwi ar hyd y daith.

Rwy’n gweld gyda’m llygaid bach i...

Os yw hi’n bwrw glaw, does dim ots! Byddwn ni’n chwarae gêm arbennig o ‘Rwy’n gweld gyda’m llygaid bach i’ yn y tŷ mawreddog.

Rydyn ni’n gwneud pethau’n wahanol yma. Gallwch gerdded o gwmpas a chwarae’r pianos, eistedd ar y cadeiriau a chwarae gêm o filiards hyd yn oed! Gallwch ddysgu popeth am y teulu Cory a hanes yr eiddo, sydd dan ofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, gan gynnwys y gwaith cadwraeth sy’n cael ei wneud i adfer yr adeilad arbennig.

Teulu’n dilyn taith yn yr eiddo
Teulu’n dilyn taith yn yr eiddo

Rydyn ni’n chwilio am chwilotwyr planhigion!

Mae gennym dasg arbennig ar gyfer y Pasg a byddwn am recriwtio anturiaethwyr brwdfrydig dros hanner tymor. Ydych chi’n nabod rhywun addas? Byddwn ni’n sefydlu gwersyll yn y gerddi, felly dewch i’n gweld ni i siarad am antur gyffrous y gwanwyn.

I gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau eraill yma yng Ngerddi Dyffryn, cliciwch yma i weld ein tudalen ‘Beth sydd ‘mlaen?’.

Beth arall sydd i’w weld a’i wneud?

Lilis bach gwynion o dan ywen ger Tŷ Dyffryn

Plannu lilis bach gwynion 

Plannwch un o 10,000 lili wen fach yn ein gerddi i helpu i greu taith gerdded brydferth i’w mwynhau flwyddyn nesa.

Cipolwg ar gerflun Valerie, ‘Ar Gyfeiliorn’

Cerflunwaith Cymru yng Ngerddi Dyffryn  

Fel rhan o’n gwaith adfywio, ry’n ni wedi manteisio ar ein cysylltiadau artistig a gwahodd aelodau Cerflunwaith Cymru i gynllunio darnau o waith celf ar gyfer llwybr dros dro o amgylch yr ardd goed a’r gerddi.