Hanner Tymor Chwefror yng Ngerddi Dyffryn

Dewch i ddarganfod yng Ngerddi Dyffryn

Dewch i ail-ddarganfod byd natur a chael hwyl yn yr awyr iach dros hanner tymor mis Chwefror wrth i chi ddysgu popeth am fflora a ffawna Dyffryn.

Y Llwybr Fflora a Ffawna

10 – 25 Chwefror

Cymerwch gopi o daflen y llwybr o’r Dderbynfa i Ymwelwyr ac ewch allan ar antur i ddarganfod rhai o’r planhigion a’r anifeiliaid diddorol sydd i’w canfod yn ein lle arbennig ni dros hanner tymor mis Chwefror.
Profwch eich sgiliau ditectif wrth i chi ddilyn y cliwiau i bob lleoliad ac ysgrifennu’r llythrennau y dewch chi o hyd iddynt i sillafu enw sy’n bwysig iawn i Ddyffryn.

Rwy’n gweld gyda’m llygad Dyffryn i...

Os yw’r tywydd yn wlyb, peidiwch â phoeni – gallwch chwarae ein gêm boblogaidd, ‘Rwy’n gweld gyda’m llygad bach i’, yn Nhŷ Dyffryn.

Gallwch grwydro o amgylch yr eiddo, gan chwarae’r piano, eistedd ar gadeiriau neu hyd yn oed chwarae gêm o filiards. Gallwch ddysgu popeth am y teulu Cory a hanes yr eiddo, gan gynnwys y gwaith cadwraeth sydd wedi cael ei wneud i adfer yr adeilad.

Beth arall sydd i’w weld a’i wneud?

Lilis bach gwynion o dan ywen ger Tŷ Dyffryn

Gerddi Dyffryn, Caerdydd  

Plannwch un o 50,000 lili wen fach yn ein gerddi i helpu i greu taith gerdded hyfryd i’w mwynhau flwyddyn nesa.

Llun Llunio yng Ngerddi Dyffryn

Llun Llunio

Dewch i fod yn greadigol – mae ein digwyddiadau Llun Llunio poblogaidd yn ôl dros wyliau ysgol Bro Morgannwg.