Cipolwg ar gerflun Lee, ‘Fisk’

Cerflunydd: Lee Odishow

Byd natur a phethau sydd wedi’u gwneud gan ddyn yw themâu amlycaf  Lee Odishow. Cyn hyn fe’i comisiynwyd i greu WCerflyn Coffa Cymru yn Fflandyrs, Ypres, ac fe ddewiswyd ei gynllun buddugol i goffau'r holl bobl o dras Gymreig a fu’n rhan o’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae nod yr artist i ategu at, neu dynnu sylw at harddwch a chymhlethdod y byd o’n cwmpas, hefyd i’w gweld yng nghynllun Fisk.

Mae’r cyfuniad o elfennau organig a rhai a wnaed gan ddyn i’w gweld yn llif siâp y ffigwr ac yn llinellau caled y bolltau a’r portwll. Mae Fisk yn adlewyrchu dylanwad defodau marwolaeth ac arferion seremonïol sydd ar yr artist hwn hefyd. 

" Fisk gets its title from Almond. D. Fisk who patented the first cast iron burial casket in the 1800's. His sealed caskets had a viewing window for people to view the deceased within."
- Lee Odishow