Hanner tymor yr hydref yng Ngerddi Dyffryn

Children enjoying the autumn leaves at Dyffryn Gardens

Rhowch eich welîs ‘mlaen a dechrau anturiaethau’r hydref mewn steil gyda gweithgareddau i’r teulu dros hanner tymor mis Hydref yng Ngerddi Dyffryn

Wrth i liwiau tanllyd yr hydref ddechrau trawsnewid yr ardd goed ac wrth i ardd y gegin ein sbwylio â chynhaeaf toreithiog, dewch i ddathlu’r gorau sydd gan y tymor trawiadol hwn i’w gynnig gyda hanner tymor llawn pwmpenni, gweithgareddau gardd ac atgofion bythgofiadwy.

Llwybr prentis yr hydref

27 Hydref i 4 Tachwedd, 10am i 3pm.                           Rhaid talu’r ffi fynediad arferol.

Oes gennych chi’r sgiliau i fod yn arddwr yng Ngerddi Dyffryn? Rhowch gynnig ar arddio hydrefol dros hanner tymor – allwch chi ymdopi? Mae gennym 5 tasg i chi eu cwblhau. Helpwch ein garddwyr i racanu twmpathau o ddail crensiog (gallwch neidio ar eu pen a’u cicio os nad oes neb yn edrych!) ac adnabod coed drwy astudio eu rhisgl a’u siâp. Byddwn yn eich cadw’n brysur drwy’r dydd, ond cofiwch ddod â’ch welîs!

Cerfio pwmpen

27- 31 Hydref, 11am i 3pm                     £4 y bwmpen. Rhaid talu’r ffi fynediad arferol.

Byddwch yn greadigol a chreu eich pwmpen eich hun ar gyfer Calan Gaeaf yr hydref hwn. Mae gennym stensilau, setiau cerfio a helpwyr wrth law i’ch helpu i ddechrau arni.

Coginio ar dân agored

2 Tachwedd, Hanner dydd i 3pm.   £2 y plentyn. Rhaid talu’r ffi fynediad arferol hefyd. 

Dewch i ailddarganfod natur yr hydref hwn drwy goginio ar dân agored yn yr ardd goed. Casglwch eich pecyn o’r Bwthyn Bwyd a thostiwch eich malws melys a’u gwasgu rhwng dwy fisged flasus! Bydd bisgedi di-glwten a malws melys llysieuol ar gael.