Planhigion i'w gweld yng Ngerddi Dyffryn ym mis Medi

Golygfa o Dŷ Dyffryn o'r ardd.

Mae Dyffryn, sy'n ardd ar gyfer tro'r tymhorau, yn gartref i lawer o fathau anarferol, prin a diddorol o flodau, ffrwythau a llysiau

Beth sydd yma?

Ffiwsia Califfornia yn yr ardd gerrig
Afalau a Gellyg yn yr ardd gegin
Cnau Castan yn yr ardd goed
Cwcwll y Mynach yn y border blodau
Grawnwin yn aeddfedu yn y tŷ gwydr
Bresych Coch yn yr ardd gegin
Dahlias yn yr ardd orllewinol
 

Digon i bawb

Fel arfer mae gennym ddewis o gynnyrch o'n gardd gegin ar werth y tu allan i'r siop. Ar yr adeg hon o'r flwyddyn rydyn ni'n debygol o fod yn cynaeafu ffa dringo, cyrens coch a gwyn, tatws, winwns a chorbwmpenni (courgettes). Mae'r dewis yn newid o ddydd i ddydd yn dibynnu ar beth sy'n aeddfed ac yn barod i'w gasglu. 

Y diweddaraf ar yr ardd rosod

Drwy gydol mis Awst byddwn yn tacluso'r llwyni ywen o amgylch yr ardd rosod. Mae'r llwyni wedi tyfu'n rhy fawr o lawer, ac maent yn cysgodi'r rhosod rhag goleuni gwerthfawr yr haul. Er bod y gwaith yn ymddangos yn eithaf drastig, bydd yr yw'n tyfu'n ôl dros yr ychydig flynyddoedd nesaf a bydd ein rhosod yn manteisio ar gylchrediad aer gwell a mwy o oleuni. Bydd y gwaith hefyd yn adlewyrchu dyluniad gwreiddiol Thomas Mawson.