Plannu lilis bach gwynion

Lilis bach gwynion o dan ywen ger Tŷ Dyffryn

Ychwanegwch at ein gerddi godidog drwy blannu un o 50,000 lili wen fach i greu blanced wen o flodau gaeafol a fydd yn wledd i’r llygaid am flynyddoedd i ddod.

Dewch i blannu lili wen fach 

Dros bythefnos ym mis Chwefror byddwn yn plannu 50,000 lili wen fach i greu taith gerdded brydferth, ac rydyn ni’n eich gwahodd chi i’n helpu.

Y llynedd gwnaethom blannu 10,000 i ddathlu ein 110 mlwyddiant. Gallwch weld rhai o’r blodau a blannwyd y llynedd yn gwenu yn y gerddi nawr.

Sut i gymryd rhan

Ar ôl cyrraedd yn Nerbynfa’r Ymwelwyr, cewch eich tywys i’r ardal orau i blannu. Ein garddwyr fydd yn penderfynu ar hyn ar y dydd. Ein gwirfoddolwyr fydd yn arwain y gwaith plannu a byddant wrth law i roi cyngor, offer a deunyddiau i chi os oes angen.

Ar bob diwrnod plannu, byddwn hefyd yn derbyn rhoddion a fydd yn ein helpu i adfer un o’r nodweddion pwysicaf yma yng Ngerddi Dyffryn.

Rhoddion

Bydd ymwelwyr â’n gerddi yn gwybod bod y ffynnon ym mhen deheuol y lawnt fawr wedi bod yn wag ers blynyddoedd. Gallai fod yn nodwedd arbennig i bawb ei mwynhau. Mae angen i ni godi llawer o arian - £75,000 - i wneud hyn a, gyda’ch help chi, gallwn adfer y ffynnon i’w gwir ogoniant a chlywed sisial y dŵr yn y gerddi unwaith eto.

Mae Gerddi Dyffryn yn apelio am roddion gan y cyhoedd i helpu i adfer ffynnon y Lawnt Fawr
Mae Gerddi Dyffryn yn apelio am roddion gan y cyhoedd i helpu i adfer ffynnon y Lawnt Fawr
Mae Gerddi Dyffryn yn apelio am roddion gan y cyhoedd i helpu i adfer ffynnon y Lawnt Fawr

Ffyrdd eraill o roi 

Os na allwch ymweld â ni, gallwch wneud rhodd o hyd drwy decstio FOUNTAIN i 70123 i roi £3.

Gwasanaeth elusennol yw hwn. Bydd yn costio £3 i chi, ynghyd â chost un neges ar gyfradd eich rhwydwaith. Bydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cael 100% o’ch rhodd. Os nad ydych am i ni gysylltu â chi yn y dyfodol, tecstiwch NOCOMMS NT i 70060. Os hoffech drafod y taliad hwn ffoniwch 0203 282 7863. Elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (rhif: 205846)