Yr Ardd Goed

Gallwch yrru i ganol dinas Caerdydd oddi yma mewn 15 munud, ond yn swatio yn llonyddwch cefn gwlad Bro Morgannwg fe ddewch chi o hyd i ddihangfa wyllt o goedwig, sef Gardd Goed Dyffryn.

Mae'r Ardd Goed yn sefyll ar ochr ddwyreiniol ein gerddi, ac yn ardal wyllt ac egsotig sy'n cynnig naws wahanol iawn i weddill yr eiddo.

Yn ymestyn dros 22 erw, mae llond gwlad i'w ddarganfod yma a llu o liwiau i'w mwynhau drwy gydol y flwyddyn. Mae enghreifftiau o goed i'w gweld sy'n oreuon o'u math ag arwyddocâd gwyddonol a botanegol aruthrol iddyn nhw, sy'n golygu eu bod yn ffurfio un o'r casgliadau gorau o goed sydd gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Er i'r enghraifft hon gael ei thyfu yma yn y Deyrnas Unedig, mewn gwirionedd mae'n groesiad o goed derw o Dwrci ac o Sbaen. Wedi'i chreu gan Wiliam Lucombe, daeth y goeden hon i gael ei hystyried yn symbol o gyfoeth yn niwedd y 1700au.
Derwen Lucombe am Gerddi Dyffryn
Er i'r enghraifft hon gael ei thyfu yma yn y Deyrnas Unedig, mewn gwirionedd mae'n groesiad o goed derw o Dwrci ac o Sbaen. Wedi'i chreu gan Wiliam Lucombe, daeth y goeden hon i gael ei hystyried yn symbol o gyfoeth yn niwedd y 1700au.

Hanes

O 1906 hyd at 1930, parhaodd Reginald Cory a Thomas Mawson i ddatblygu, ychwanegu at ac ymestyn gerddi Dyffryn, yn arbennig felly'r casgliad o blanhigion prennaidd. Yn y cyfnod hwn gosodwyd seiliau cryn dipyn o'r Ardd Goed. Rhoddwyd casgliadau o goed egsotig ac addurnol, llwyni a choed bambŵ (rhai cannoedd ohonynt) i orwedd yn ofalus o dan, a rhwng, cysgod amddiffynnol y canopi uchaf ar y coed a'r llwyni bythwyrdd.

Fel yr ymdrechodd Reginald Cory a Thomas Mawson i sicrhau y byddai'r Ardd Goed yn lle bendigedig ar ein cyfer ni heddiw, mae'n hanfodol ein bod ni'n parhau â'u gwaith caled gan ddatblygu'r ardd goed i genedlaethau’r dyfodol gael ei mwynhau.

Part of our gardening team looking after the gardens.

Adfywiad Gardd Goed Dyffryn

Rydym wedi sicrhau cyllid ar gyfer prosiect 5 mlynedd i drawsnewid ein Gardd Goed i’w gwir ogoniant.