Yr oriel, caffi’r ardd

Mae caffi newydd hyfryd wedi agor yn Nyffryn eleni, yn edrych dros y gerddi godidog.

Mae’r Oriel, sydd wedi’i dylunio’n hyfryd ac sy’n cynnig golygfeydd godidog o’r gerddi, yn gweini amrywiaeth o goffi, te, brechdanau a chacennau yn y neuadd sydd wedi’i chysylltu â Thŷ Dyffryn.

Amser agor

18 Tach - 7 Ion – ar agor bob dydd 12pm-3pm

Te a chacen er cymorth cadwraeth

Dewch i fwynhau tamaid o fwyd a diod o’r caffi gyda llyfr da o’n siop lyfrau ail law, gyda’r rhoddion yn mynd tuag at adfer ein ffynnon. Os yw’r haul yn gwenu, ewch mas i fwynhau ar Deras y De, sy’n edrych dros y tiroedd trawiadol.

Gall eich cŵn ymlacio yn ein lolfa awyr agored  arbennig wrth i chi fwynhau yng nghaffi newydd yr Oriel.

Dewch i ymuno â ni am goffi poeth a chacen flasus cyn mynd am dro o amgylch ein gerddi Edwardaidd gwych.

Te Prynhawn yng Ngerddi Dyffryn

Beth am drefnu prynhawn i’w gofio i rywun sy’n annwyl i chi? Cadwch le ar gyfer te prynhawn yn Ystafell Fore Tŷ Dyffryn. Ar gael i’w archebu ar ddyddiadau penodol drwy gydol y flwyddyn.

Gofynnwch yn y caffi neu ffoniwch 02920 590811 i gael rhagor o wybodaeth.

Diolch am wneud y lle hwn yn arbennig

Ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb gymorth ein gwirfoddolwyr dyfal, ymwelwyr a staff!