Disgleirdeb y gwanwyn yn Erddig

Mwynhewch sioe orau natur yng ngardd furiog 13.5 acer Erddig wrth i donnau o ddisgleirdeb y gwanwyn ysgubo drosti.


Yn agor y sioe mae'r eirlysiau a welir mewn clystyrau ar ochr orllewinol y neuadd ac ar hyd y llwybr mwsogl yn yr ardd furiog. Mae cannoedd ohonynt yn tyfu yn yr ardd de. Beth am gael rhywbeth cynnes i fynd o'r bwyty a mwynhau eu hyfrydwch bregus? 
 

Dewch i ddarganfod eirlysiau'n tyfu ar lethrau ochr orllewinol Erddig y gwanwyn hwn
Eirlysiau'n tyfu ar yr ochr orllewinol yn Erddig.
Dewch i ddarganfod eirlysiau'n tyfu ar lethrau ochr orllewinol Erddig y gwanwyn hwn

Emblem Cymru


Nesaf, daw'r cennin Pedr, emblem Dydd Gŵyl Dewi. Wedi dweud hynny, byddant yn aml ychydig yn hwyr yn ymuno yn y dathliadau - mae'n dibynnu ar y tywydd. Bydd tanbeidrwydd ysblennydd y blodau siglog melyn yn gweddnewid glannau nodwedd ddŵr y gamlas ac yn gloywi'r llwybrau wrth ichi fynd am dro o gwmpas yr ardd yn y gwanwyn. Cadwch olwg am y gylfinog farddol bêr, Narcissus poeticus, sy'n blodeuo'n hwyr. Gyda'u petalau gwyn, cain a chwpan ag ymyl oren, maent yn tyfu rhwng y coed afalau a'r tocwaith conigol yn y perllannau, felly crwydrwch oddi ar y llwybr i ddarganfod eu persawr unigryw.
 

Ewch ar flaenau’ch traed drwy berllannau’r gwanwyn yn Erddig
Fred, cath Erddig yn mynd am dro ger y brith ym mherllan y gwanwyn
Ewch ar flaenau’ch traed drwy berllannau’r gwanwyn yn Erddig

Troediwch yn ofalus


Gofal piau hi nawr, bydd y dail pen neidr bregus yn cyrraedd o gwmpas y Pasg. Mae'n werth mynd i gael cip agosach ar y blodau gwyllt brithion, Fritillaria meleagris, â'u pennau pinc-a-phiws neu wyn yn siglo'n braf.


Roedd coed ffrwythau yn rhan o gynlluniau gwreiddiol Joshua Edisbury ar gyfer gardd y neuadd hanesyddol, felly pan aethpwyd ati i adfer gardd Erddig ym 1977, cyflwynwyd coed ffrwythau. Mae dros 180 gwahanol fath o afal yn tyfu, ac wrth i'r dail pen neidr bylu, bydd coed ffrwythau blodeuog Erddig yn ymddangos ar hyd muriau'r ardd ac yn y perllannau, yn paratoi'r ffordd ar gyfer miloedd o diwlipau bywiog yn dawnsio ar lawr y gwely blodau Fictoraidd.
 

Ewch am dro drwy berllannau Erddig wrth iddynt flodeuo yn y gwanwyn
Merch fach yn crwydro o gwmpas y coed afalau yn Erddig
Ewch am dro drwy berllannau Erddig wrth iddynt flodeuo yn y gwanwyn


Gogoniant Gwyllt


Ewch draw i Ffau'r Blaidd yn y gwanwyn ac fe ddewch ar draws carped o arlleg gwyllt â blodau gwyn. Mae'r bylbiau blodau gwyllt hyn yn llifeirio dros ystad Erddig ac mae'r llwybr arwyddion oren ar yr ystad yn eich tywys drwy'r Goedwig Fawr i weld y cymylau mawr o'r blodau gwyn, hardd yn ymestyn yn wasgarog ar hyd y parcdir.
 

"The best piece of meadowland in Wales" Glyn Smith, Prif Arddiwr Erddig
Tegeirianau gwyllt yn tyfu ar lannau'r gamlas yn Erddig
"The best piece of meadowland in Wales" Glyn Smith, Prif Arddiwr Erddig

Y darn gorau o ddoldir yng Nghymru


Pan ddaw’r gwanwyn i uchafbwynt ar drothwy’r haf, bydd tegeirianau gwyllt yn blodeuo ar y dolydd ar lannau'r gamlas. Bydd Prif Arddiwr Erddig, Glyn Smith, yn cyfri'r tegeirianau brych ac yn cofnodi eu niferoedd bob gwanwyn, a dywed mai'r dolydd hyn yw'r "darn gorau o ddoldir yng Nghymru gyfan". Gyda rhwng pum cant a dwy fil ohonynt yn addurno'r llecynnau gwyllt ar hyd glannau'r gamlas bob gwanwyn, yn ddi-os, bydd rhywbeth newydd i’w weld bob tro y byddwch yn ymweld yn y gwanwyn.