Golwg penigamp o Erddig

Profwch recordiad trawiadol o Erddig wedi ei ffilmio o'r awyr, gyda lluniau hyfryd o'r plasty a'r ystâd ehangach.

Dyma hafan o harddwch naturiol a noddfa i lesiant. Mae parc pleser 485 hectar (1,200 acer) Erddig, a gynlluniwyd gan William Emes, yn agored i bawb ei mwynhau. Yn y canol, uwchlaw Afon Clywedog, mae Neuadd Erddig – adeilad sy'n dal i oroesi ar ôl cael ei achub rhag adfeilio yn y 1970au.


Mae Erddig yn croesawu cerddwyr (a'u cyfeillion pedair troed), rhedwyr newydd, cerddwyr Nordig a phawb sydd am brofi hwb naturiol yn yr awyr agored bendigedig gyda channoedd o ymwelwyr Parkrun yn ymuno â ni bob bore Sadwrn. Mae cymuned weithgar o wirfoddolwyr yn cefnogi’r gwaith, gan gynnwys y gweithgareddau llesiant a'r ardd yng Nghanolfan Cefn Gwlad Felin Puleston.


Cewch glywed hanes y berthynas unigryw a oedd gan y teulu gyda'u gweision a'u morwynion – mae casgliad mawr o luniau'r gweision a'r morwynion, ynghyd ag ystafelloedd a ddiogelwyd yn ofalus, yn darlunio'u bywydau dros y cenedlaethau. Y tu allan, ymlaciwch mewn gardd gaerog o'r ddeunawfed ganrif wedi'i hadnewyddu, lle y ceir nodweddion dŵr tawel, coed ffrwythau arweiniedig a pherllannau lle y tyf mwy na 180 o wahanol fathau o afalau.


Cliciwch ar y ddolen yn y llun uchod i wylio'r ffilm.