Groto rhoi Nadolig Erddig

Mwynhewch y rhodd o roi trwy adael cyfraniad i fanc bwyd lleol Wrecsam y Nadolig hwn.

Groto Siôn Corn Amgen 1 tan 23 Rhagfyr, 11am-3pm Penwythnosau’n unig


Eleni rydym yn cydweithio ag Ymddiriedolaeth Trussell i helpu ein cymuned leol i ddathlu’r Nadolig. Drwy ymuno â ni wrth gyfrannu at Fanc Bwyd Wrecsam, byddwch yn gwneud yn siŵr bod bwyd Nadolig a chymorth ar gael i bawb y tymor hwn.

Mae gan Ymddiriedolaeth Trussell rwydwaith o 37 o fanciau bwyd yng Nghymru ac mae’n cyflenwi parseli bwyd i’r rhai hynny mewn angen, sy’n cael eu hatgyfeirio atynt drwy asiantaethau lleol.

A child receives a gift from Father Christmas

Dewch i ddweud helo wrth Siôn Corn a fydd yn ein gweithdy corachod ar benwythnosau, o 1 tan 23 Rhagfyr, 11am tan 3pm i ddweud diolch am eich cyfraniad.

Galwch heibio gyda chyfraniad i’r banc bwyd o 30 Tachwedd tan 23 Rhagfyr
Gallwch alw heibio ar unrhyw adeg yn ystod ein horiau agor arferol o 30 Tachwedd ymlaen i roi eich cyfraniadau i’r tîm croesawu ymwelwyr, hyd yn oed os nad oes gennych yr amser i fwynhau ymweliad llawn, dewch i mewn i ddweud helo ac ychwanegu at ein casgliad o anrhegion.

Bydd gan y tîm hamperau Nadolig yn barod ar gyfer eich cyfraniadau. Rydym yn awyddus i dderbyn cyfraniadau o’r canlynol:
• Llaeth UHT/Sudd Ffres
• Ffrwythau, cig a llysiau tun
• Bocsys siocled/bisgedi
• Teisen/pwdin Nadolig a mins peis
• Byrbrydau sawrus
• Jam a chynfennau
• Pwdin reis
• Pethau ymolchi

Bydd y corachod a Siôn Corn wrth eu boddau eich bod yn ceisio eu helpu yn eu hymgais i helpu’r rhai hynny sy’n llai ffodus y Nadolig hwn.

Mwynhewch y rhodd o roi trwy adael cyfraniad i fanc bwyd lleol Wrecsam y Nadolig hwn. Dewch i ddweud helo bach wrth Siôn Corn, a fydd yng ngweithdy’r coblynnod ar benwythnosau i ddiolch ichi am eich cyfraniad.

Bydd y Coblynnod a Siôn Corn wrth eu bodd eich bod yn eu helpu i roi cymorth i rai llai ffodus dros y Nadolig hwn.