Groto rhoi Nadolig Erddig

Mwynhewch y rhodd o roi trwy adael cyfraniad i fanc bwyd lleol Wrecsam y Nadolig hwn.

Mwynhewch y rhodd o roi trwy adael cyfraniad i fanc bwyd lleol Wrecsam y Nadolig hwn. Dewch i ddweud helo bach wrth Siôn Corn, a fydd yng ngweithdy’r coblynnod ar benwythnosau i ddiolch ichi am eich cyfraniad.

 

A child receives a gift from Father Christmas


Bydd y Coblynnod a Siôn Corn wrth eu bodd eich bod yn eu helpu i roi cymorth i rai llai ffodus dros y Nadolig hwn.