Helpwch ein ceffylau gwedd gweithgar

Erddig horses head to head in stable yard

Mae Erddig yn adnabyddus am ei gymeriadau anghyffredin, ei weision ffyddlon a’r croeso cynnes mae wedi ei roi bob amser i ymwelwyr heddiw a thros y canrifoedd. Ond mae dau o aelodau mwyaf poblogaidd y tîm angen eich help chi.

Mae Jerry a Claire, y ceffylau gwedd, wedi mynd â channoedd o ymwelwyr ar reid o gwmpas yr ystâd yn ystod y 12 mlynedd diwethaf - ac mae’r reidiau hyn mor boblogaidd fel nad ydynt bellach yn gallu cwrdd â’r galw.

" Mae Jerry a Claire fel hen gwpl priod."
- Medina Dicks, Coetsmon Erddig

Angen £25,000

Mae’r pâr wedi lansio menter codi arian i gasglu £25,000 i brynu dau geffyl gwedd newydd i gymryd drosodd eu dyletswyddau nhw ar yr ystâd 1200 erw.  Dechreuodd Jerry a Claire yr ymgyrch gyda thaith o gwmpas mannau arbennig ledled Cymru, a bu’r ddau yn casglu rhoddion ar eu taith. 

Mae Jerry a Claire wedi bod yn byw yn Erddig ers dros 10 mlynedd a’r daith o Ogledd Cymru oedd y tro cyntaf iddynt adael yr ystâd.  Fel rhan o’r paratoadau at y gwyliau cafodd y ddau blethu eu gwalltiau, polisio eu dannedd a chael pedolau newydd. 

Taith drwy Ogledd Cymru

Wrth nesáu at eu hymddeoliad, ymwelodd y ceffylau gwedd gweithio sy’n 19 oed (66 oed mewn blynyddoedd dynol) a 15 oed (56 oed mewn blynyddoedd dynol), â Chastell Penrhyn a Phlas Newydd ar 4 Ebrill 2016 a Chastell Y Waun a Chastell Powys ar 9 Ebrill 2016 i annog ymwelwyr i ddilyn ôl eu carnau ag ymweld â rhai o eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ystod y gwanwyn. 

Dywedodd Medina Dicks, Coetsmon Erddig: 

" Efallai eu bod nhw’n ymddeol, ond tydyn nhw yn bendant ddim yn swil. Mae Jerry a Claire wrth eu boddau yn cyfarfod pobl newydd, maen nhw wedi mynd â channoedd o ymwelwyr ar reidiau dros y 12 mlynedd diwethaf felly mae’n hen bryd i’w gwaith caled gael ei wobrwyo gyda gwyliau bach cyn iddynt ymddeol."
- Medina Dicks, Coetsmon Erddig

Lles y ceffylau sy’n dod gyntaf, felly mae angen i ni ddod o hyd i ddau geffyl newydd er mwyn gwneud yn siŵr nad ydym yn disgwyl gormod gan ein ceffylau gwedd gweithgar, tra hefyd yn parhau i gynnig profiad hyfryd iawn i’n hymwelwyr ni. 

Os hoffech chi wneud cyfraniad i helpu ceffylau Erddig, gallwch wneud hynny yn eu stablau y tro nesaf y byddwch yn ymweld, neu drwy anfon neges destun gyda’r gair SHIRE i 70123 i gyfrannu £3*. 

Mae Jerry a Claire i’w gweld yn aml yn eu stablau neu’n pori yn y caeau pan nad ydynt yn gweithio.  Nes i ni gyrraedd ein targed codi arian o £25,000 i brynu dau geffyl gwedd ifanc, mae’n well ffonio ein tîm croeso ar ddiwrnod eich ymweliad i weld a yw’r ceffylau yn eu stablau. 

Mae’r gof yn ymweld pob pump i chwe wythnos i bedoli'r ceffylau, felly efallai y byddwch yn ddigon ffodus i’w weld ef wrth ei waith.

*Gwasanaeth rhoi i elusen yw hwn.  Codir £3 a phris un neges ar gyfradd safonol eich rhwydwaith.  Bydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cael 100% o’ch rhodd.  Os nad ydych yn dymuno i ni gysylltu â chi yn y dyfodol, anfonwch neges destun gyda NOCOMMS NT i 70060.  Os hoffech chi drafod y dâl ffôn symudol hon ffoniwch 0203 282 7863.  Elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (rhif 205846).