Llwybr ardderchgoed

A wood carving high up in the branches on Erddig's treemendous trail

Syllwch y tu hwnt i’r dail a’r canghennau y gwanwyn hwn a darganfod coed hudolus yn Erddig. Mae’r cerfiwr coed, Ian Williams, wedi llunio cyfres o gymeriadau sy’n aros i gael eu darganfod wrth ichi archwilio’n gerddi dros y gwanwyn eleni. Dilynwch y llwybr Ardderchgoed a byddwch yn barod i ailddarganfod natur.

Mae hi’n anodd credu ein gerddi heb goed adeg y gwanwyn

Dim blaen-flodau pinc ym mherllannau Erddig a dim rhesi taclus o goed leim wedi’u plethu i wibio rhyngddyn nhw. Dim offer chwarae yn Ogof y Blaidd na charped sbonclyd y goedlan yn barod ar gyfer y neidio mawr... a’r ambell gwymp.

Rydyn ni’n dathlu ein prif atyniadau yn Erddig y gwanwyn hwn. Dewch i fwynhau’r golygfeydd a’r seiniau yng ngardd y gwanwyn wrth ichi grwydro o amgylch yn chwilio am bob un o’r deg wyneb coeden.