Pryfed anferth yn heidio ar Erddig

 Erddig, Wrecsam Anghofiwch am dedis, gall anturiaethwyr ifanc fynd ar ein helfa fawr am chwilod yn Erddig.

Rydym yn mynd i gynnal digwyddiad arbennig yn Erddig i dynnu sylw at y difrod a’r cytgord mae pryfed yn gallu dod yn eu sgil. Mae yna ddeg o greaduriaid anferth meddal yn cuddio yn y tŷ i’r ymwelwyr ddod o hyd iddynt, ac mae pob un yn tynnu sylw at y difrod maen nhw’n gallu ei achosi.

Artist preswyl

Y tu allan, mae ein hartist llif gadwyn preswyl, Simon O’Rourke, wedi cerfio dau bryf arall i ychwanegu at y casgliad, gwalchwyfyn hofran (hummingbird hawk moth) ac ichnewmon anferth (sabre wasp) i greu llwybr darganfod o gwmpas yr ardd.

Mae’r llwybr awyr agored yn cynnwys gwestai i’w croesawu a gwestai nad oes croeso iddynt yn yr ardd, felly cadwch lygad ar agor am ein paneli gwybodaeth i ddysgu mwy am y da, y drwg a’r hyll.

Gall ymwelwyr fwynhau ein digwyddiad pryfed trwy gydol mis Mai a Mehefin.

Pryfyn arian bach ar bwys llyfr yn y Feithrinfa yn Erddig
Ymunwch â ni ar helfa drychfilod fawr yn Erddig
Pryfyn arian bach ar bwys llyfr yn y Feithrinfa yn Erddig

Her Gadwraeth

Dywedodd Susanne Gronnow, Stiward Tŷ a Chasgliadau: 

“Mae’r llwybr hwn ychydig yn wahanol i’n llwybr tedi bêrs arferol ac mae ein casgliad o greaduriaid meddal wedi tyfu i gynnwys ychydig o lindys hefyd.

“Mae’r tîm yn y tŷ bob amser yn chwilio am bryfed a allai achosi difrod i’n casgliad arbennig; nawr gall yr ymwelwyr ymuno â ni yn ein cyrch i ddod o hyd i’r gwestai hyn nad oes croeso iddynt.”

Rydym yn gobeithio y bydd y llwybr pryfed yn helpu tîm cadwraeth Erddig i dynnu sylw at yr heriau maen nhw’n wynebu bob dydd.

Cafodd yr artist lleol, Josie Rayworth, gomisiwn i greu’r creaduriaid anferth.  Dywedodd hi:

“Nid hwn yw’r comisiwn mwyaf dymunol rwyf wedi’i gael yn ystod fy ngyrfa, ond mae dysgu am y difrod mae’r creaduriaid hyn yn gallu ei achosi wedi bod yn ddifyr iawn.

“Ni fyddaf byth yn edrych ar fy llenni na phryfed yn yr un modd eto!”

Dywedodd Jamie Watson, Rheolwr Cyffredinol Erddig:

“Er eu bod nhw’n ymddangos fel pryfed bach diniwed, mae’r difrod maen nhw’n achosi yn gallu costio miloedd o bunnoedd i’w atgyweirio.

“Mae Josie wedi gwneud gwaith anhygoel yn creu’r pryfed anferth, maen nhw’n griw dychrynllyd iawn yr olwg.”

Rydym yn eich rhybuddio, nid yw’r creaduriaid meddal hyn sy’n peri braw i gadwraethwyr yn ciwt o bell ffordd!
 

5 ffaith am bryfed:

  • Mae larfau pryfed heidiog yn byw tu mewn i bryfed genwair cyn ymddangos a hedfan i adeilad neu ogof gerllaw
  • Gall larfa'r ticbryf (death watch beetle) dreulio hyd at ddeuddeg mlynedd yn bwyta drwy bren cyn ymddangos
  • Yn y gwanwyn, mae ticbryfed gwrywaidd yn taro eu pen yn erbyn pren gan wneud sŵn tapio sy’n denu’r ticbryfed benywaidd
  • 365: y nifer o bryfed dodrefn a welodd tîm Erddig yn dod allan o’r dodrefn yng nghegin Erddig ym mis Mehefin a Gorffennaf 2014!
  • 36: y nifer o drapiau camsyniad (blunder traps) sy’n cael eu defnyddio yn Erddig i ddal, adnabod a monitro pryfed sy’n bla.