Swper gyda Siôn Corn yn Erddig

Brecwast gyda Siôn Corn

Sicrhewch brofiadau bythgofiadwy gyda’ch teulu trwy ymuno â Siôn Corn am ginio Nadolig yn ein bwyty Llofft Wair.

Mae Mari Corn wedi paratoi cinio Nadolig dau gwrs, ond does yna ddim golwg o Siôn Corn...

Helpwch Jake y coblyn, sy’n storïwr penigamp, i gael hyd iddo. Bydd gofyn ichi roi bloedd fawr a gwrando am y clychau.

Mwynhewch swper gyda Siôn Corn ym mwyty’r Llofft Wair yn Erddig
Mwynhewch swper gyda Siôn Corn ym mwyty’r Llofft Wair yn Erddig
Mwynhewch swper gyda Siôn Corn ym mwyty’r Llofft Wair yn Erddig

Gyda gweithgareddau crefftau, caneuon, stori arbennig ac anrheg fechan i blant, mae’r profiad bythgofiadwy hwn yn sicr o lenwi pawb â hwyl yr Ŵyl.

Archebwch rŵan

Peidiwch ag anghofio’ch camera pan ddewch i ymuno â Siôn Corn am swper yn Erddig
Peidiwch ag anghofio’ch camera pan ddewch i ymuno â Siôn Corn am swper yn Erddig
Peidiwch ag anghofio’ch camera pan ddewch i ymuno â Siôn Corn am swper yn Erddig


Dewch â chamera i dynnu lluniau ger y goeden ac ymunwch â ni ychydig yn gynt er mwyn mwynhau ein taith bocs teganau gaeaf hudol.

Upcoming events

Erddig Summer Pick and Mix

Tue 23 Jul 2019
13:00-15:00
Whether you're looking for outdoor adventures or something more relaxing this summer, our pick and mix programming will let you build the summer you want to enjoy.

Nordic walking

Wed 24 Jul 2019
13:00-14:30
Let the outdoors move you with our weekly Nordic walking sessions on the Erddig estate.

Beginner running group

Wed 24 Jul 2019
18:30-19:30
Let the outdoors move you with our beginner running group. Our team of friendly volunteer run leaders will help you get active on the beautiful Erddig estate.

Walking with the equines

Thu 25 Jul 2019
11:30-12:00
If you’re looking for a new walking companion, then how about a cuddly donkey or majestic shire?

Erddig parkrun

Sat 27 Jul 2019
09:00-10:00
Join the Erddig parkrun. It's a 5km run - just you against the clock.

The Brothers Yorke

Sun 28 Jul 2019
14:00-14:30
This 30 minute play by award winning playwright and writer Peter Read tells the story of the last two squires of Erddig; Simon and Philip.