Swper gyda Siôn Corn yn Erddig

Brecwast gyda Siôn Corn

Sicrhewch brofiadau bythgofiadwy gyda’ch teulu trwy ymuno â Siôn Corn am ginio Nadolig yn ein bwyty Llofft Wair.

Mae Mari Corn wedi paratoi cinio Nadolig dau gwrs, ond does yna ddim golwg o Siôn Corn...

Helpwch Jake y coblyn, sy’n storïwr penigamp, i gael hyd iddo. Bydd gofyn ichi roi bloedd fawr a gwrando am y clychau.

Mwynhewch swper gyda Siôn Corn ym mwyty’r Llofft Wair yn Erddig
Mwynhewch swper gyda Siôn Corn ym mwyty’r Llofft Wair yn Erddig
Mwynhewch swper gyda Siôn Corn ym mwyty’r Llofft Wair yn Erddig

Gyda gweithgareddau crefftau, caneuon, stori arbennig ac anrheg fechan i blant, mae’r profiad bythgofiadwy hwn yn sicr o lenwi pawb â hwyl yr Ŵyl.

Archebwch rŵan

Peidiwch ag anghofio’ch camera pan ddewch i ymuno â Siôn Corn am swper yn Erddig
Peidiwch ag anghofio’ch camera pan ddewch i ymuno â Siôn Corn am swper yn Erddig
Peidiwch ag anghofio’ch camera pan ddewch i ymuno â Siôn Corn am swper yn Erddig


Dewch â chamera i dynnu lluniau ger y goeden ac ymunwch â ni ychydig yn gynt er mwyn mwynhau ein taith bocs teganau gaeaf hudol.

Upcoming events

Erddig spring garden

Wed 24 Apr 2019
10:00-17:00
Enjoy nature's greatest show in Erddig's 13.5-acre walled garden as waves of spring highlights wash over the garden.

Treemendous Trail

Wed 24 Apr 2019
10:00-17:00
What do trees mean to you?

Ancient tree walk

Wed 24 Apr 2019
11:00-14:00
Enjoy a 3 hour walk around Erddig's 1,200 acre estate and learn about our ancient and notable trees.

Easter holiday activities

Wed 24 Apr 2019
11:00-16:00
From campfire cooking to countryside walks, we’ve got a fun family programme on offer throughout the Easter holidays.

Nordic walking

Wed 24 Apr 2019
13:00-14:30
Let the outdoors move you with our weekly Nordic walking sessions on the Erddig estate.

Beginner running group

Wed 24 Apr 2019
18:30-19:30
Let the outdoors move you with our beginner running group. Our team of friendly volunteer run leaders will help you get active on the beautiful Erddig estate.