Swper gyda Siôn Corn yn Erddig

Brecwast gyda Siôn Corn

Sicrhewch brofiadau bythgofiadwy gyda’ch teulu trwy ymuno â Siôn Corn am ginio Nadolig yn ein bwyty Llofft Wair.

Mae Mari Corn wedi paratoi cinio Nadolig dau gwrs, ond does yna ddim golwg o Siôn Corn...

Helpwch Jake y coblyn, sy’n storïwr penigamp, i gael hyd iddo. Bydd gofyn ichi roi bloedd fawr a gwrando am y clychau.

Mwynhewch swper gyda Siôn Corn ym mwyty’r Llofft Wair yn Erddig
Mwynhewch swper gyda Siôn Corn ym mwyty’r Llofft Wair yn Erddig
Mwynhewch swper gyda Siôn Corn ym mwyty’r Llofft Wair yn Erddig

Gyda gweithgareddau crefftau, caneuon, stori arbennig ac anrheg fechan i blant, mae’r profiad bythgofiadwy hwn yn sicr o lenwi pawb â hwyl yr Ŵyl.

Archebwch rŵan

Peidiwch ag anghofio’ch camera pan ddewch i ymuno â Siôn Corn am swper yn Erddig
Peidiwch ag anghofio’ch camera pan ddewch i ymuno â Siôn Corn am swper yn Erddig
Peidiwch ag anghofio’ch camera pan ddewch i ymuno â Siôn Corn am swper yn Erddig


Dewch â chamera i dynnu lluniau ger y goeden ac ymunwch â ni ychydig yn gynt er mwyn mwynhau ein taith bocs teganau gaeaf hudol.

Upcoming events

Erddig parkrun

Sat 17 Nov 2018
09:00-10:00
Join the Erddig parkrun. It's a 5km run - just you against the clock.

Beginner running group

Sat 17 Nov 2018
10:00-11:00
Let the outdoors move you with our beginner running group. Our team of friendly volunteer run leaders will help you get active on the beautiful Erddig estate.

Nordic walking

Wed 21 Nov 2018
13:00-14:30
Let the outdoors move you with our weekly Nordic walking sessions on the Erddig estate.

Breakfast with Father Christmas

Sat 01 Dec 2018
09:30-10:30
Create some magical memories with your family and join Father Christmas for breakfast in our Hayloft restaurant.

Reverse grotto

Sat 01 Dec 2018
11:00-15:00
Enjoy the gift of giving by leaving a donation for our local Wrexham foodbank this Christmas.

Erddig winter toy trail

Sat 01 Dec 2018
11:00-16:00
Come and celebrate the joy of giving and playing at Erddig this Christmas.