12 daith gerdded y Nadolig yng Nghymru

Approaching the north front in winter from the drive at Chirk Castle, Wrexham.

Cerddwch drwy erddi gaeafol, parcdiroedd rhewllyd, arfordiroedd prydferth a lleoedd arbennig ar ein 12 daith gerdded y Nadolig yng Nghymru.

Teulu’n crwydro drwy Ardd y Berllan, sydd wedi’i haddurno ar gyfer y Nadolig yn Nhŷ Tredegar
Llwybr cerdded

1. Tredegar House 

Dyma gyfle i ddianc rhag prysurdeb y ddinas a deffro’ch synhwyrau gyda thaith gerdded milltir o hyd ar lan y llyn. Mwynhewch olygfeydd a synau ystâd Tŷ Tredegar, gan gynnwys y bywyd gwyllt sy’n nythu ar y llyn a Rhodfa’r Dderwen, sy’n arwain at y plasty.

Y lle perffaith ar gyfer taith hydrefol
Llwybr cerdded

2. Llanerchaeron 

Mwynhewch fynd am dro braf a darganfod y stad hunan-gynhaliol yn Llanerchaeron

Ymwelwyr yn mwynhau taith gerdded ar ystâd Erddig, wrth ymyl y Colomendy
Walking trail

3. Erddig 

Come and enjoy a leisurely stroll around William Emes’ pleasure park at Erddig. Wander through beautiful woodland and discover the ancient remains of a Norman motte and bailey castle as you join the historic and mysterious Wat’s Dyke way.

Danasod yn pori yn y parc ceirw wrth i’r haul ddisgleirio drwy’r coed
Llwybr cerdded

4. Dinefwr 

Dewch i weld coed hynafol a bywyd gwyllt gan ddilyn llwybr a gynlluniwyd gan Lancelot 'Capability' Brown pan oedd yn ymweld â Dinefwr yn 1775.

Gwawr hardd yng Nghastell y Waun
Walking trail

5. Chirk Castle 

This easy woodland walk has spectacular views along the Ceiriog Valley, and a little surprise in the middle.

Head ranger leading a guided walk
Llwybr cerdded

6. Stackpole 

Ar y daith cewch weld rhai o gynefinoedd bywyd gwyllt gorau Sir Benfro: clogwyni calchfaen gydag adar môr yn nythu, traethau, twyni a llynnau dŵr croyw.

Y pentir o Aberdaron i Borth Meudwy
Walking trail

7. Porth Meudwy 

Enjoy a coastal walk from Aberdaron to Porth Meudwy, a small fishing cove at the tip of the Llŷn Peninsula that was once the embarkation point for pilgrims making the journey to Bardsey Island.

Frosty grasses and lawn at Bodnant garden, Conwy
Llwybr cerdded

8. Bodnant Garden 

Mae rhai rhannau’n serth ond eich gwobr fydd golygfeydd gwerth chweil am filltiroedd.

Eira yng ngardd India’r Gollewin ym Mhlas Newydd
Llwybr cerdded

9. Plas Newydd 

Mwynhewch olygfeydd bendigedig dros Afon Menai, y Faenol ac Eryri wrth i chi gerdded o gwmpas gerddi godidog Plas Newydd.

The rockery at Dyffryn Gardens in the snow
Walking trail

10. Dyffryn Gardens 

Get outdoors and do some gentle exercise with our easy stroll around Dyffryn Gardens, you’ll see all the important parts of the garden as well as the house and take in our stunning vistas.

Castell Penrhyn yn yr eira
Llwybr cerdded

11. Penrhyn Castle 

Dewch i ddarganfod y planhigion a’r anifeiliaid sy’n byw yma drwy ddilyn ein llwybr natur.

Cerflun yn y gaeaf yng Nghastell a Gardd Powis, Powys, Cymru
Walking trail

12. Powis Castle 

Pull on your winter woollies and take a stroll around Powis’ beautiful garden this winter. See the shapes of the topiary and intricately trained fruit trees sparkling under frost and admire unparalleled view across the Severn Valley and Breidden Hills from the Top Terrace.