Ar y fwydlen y tymor hwn

Autumn food and drink at Bodnant Garden

Mae ein tîm arlwyo arobryn bob amser yn brysur yn paratoi danteithion tymhorol ar gyfer ymwelwyr, o fwydlenni sy’n newid bob mis i ddigwyddiadau arbennig.

Y gaeaf hwn byddwn yn cynnig bwydlen dymhorol yn ystafell de’r Pafiliwn bob dydd ac yn gweini prydau ysgafn yn ystafell de Magnolia, yn ogystal â byrbrydau yng Nghiosg y Glyn (ar agor ar benwythnosau a bob dydd yn ystod gwyliau’r ysgol).

Cinio Nadolig: Ar gael 1af - 23ain Rhagfyr. Dewch i ymuno â ni am 3 chwrs hyfryd Cinio Nadolig, sydd ar gael i archebu nawr.

Yn dod cyn bo hir ...

Te prynhawn cerddorol: Ymunwch â ni yn y Pafiliwn rhwng 2 a 4pm, ddydd Sul 25 Tachwedd a dydd Sul 30 Rhagfyr, i fwynhau cerddoriaeth gan y pianydd a’r lleisydd Carly a Ross; ac ar 27 Ionawr a 24 Chwefror 24 yng nghwmni’r telynor Dylan Cernyw. Pris: £14.95 y pen. Archebwch ar-lein (rhagor o fanylion yn yr adran Ddigwyddiadau)

Cinio Nadolig: Dewch i fwynhau cinio Nadolig bob dydd rhwng 1 a 23 Rhagfyr (cinio 2 gwrs £14.95 y pen, cinio 3 chwrs £19.95 y pen, prif gwrs yn unig £10.95 y pen) Ffoniwch y Pafiliwn ar 01492 651924 i archebu.

Dydd Santes Dwynwen: Beth am fwynhau Te Prynhawn Cymreig rhamantus i ddathlu ein nawdd sant cariadon ar 25 Ionawr, yn y Pafiliwn rhwng 12pm a 3pm. Pris £14.95 (codir tâl mynediad arferol i’r ardd) Archebwch ar-lein (rhagor o fanylion yn yr adran Ddigwyddiadau)

Cinio Sant Ffolant: Dewch i fwynhau cinio dau gwrs arbennig yn y Pafiliwn ar 14 Chwefror, ar gael rhwng 12pm a 3pm. Pris £12.95. Ffoniwch Ystafell de’r Pafiliwn ar 01492 651924 i archebu lle.

Cinio Nadolig ar gael 1af - 23ain Rhagfyr.
Dewch i ymuno â ni am 3 chwrs hyfryd Cinio Nadolig, sydd ar gael i archebu nawr.