Arhoswch yn hirach yng Ngogledd Cymru yr hydref hwn

Yr ardd ffrynt yn Hen Dŷ

Mae cymaint i’w weld a’i wneud yng Nghymru – beth am aros ychydig yn hirach yr hydref hwn? Mae gennym amrywiaeth ryfeddol o fythynnod a thai bynciau sy’n addas i bawb.

Gwyliau grŵp mawr
Y tu allan i Hen Dŷ

Hen Dŷ, Gwynedd 

5 ystafell wely. Bwthyn carreg llawn cymeriad ar ystâd Hafod y Llan – perffaith i grwydro Eryri.

Y tu allan i fflatiau Henfaes, Pwllheli

Daron, Fflatiau Henfaes, Gwynedd 

4 ystafell wely. Mae’r fflatiau wedi’u lleoli dros ddau lawr yn Nhŷ Henfaes, Aberdaron, ac mae yna draeth tywodlyd ar garreg y drws.

Y lolfa yn Hywyn

Hywyn, Fflatiau Henfaes, Gwynedd 

3 ystafell wely. Fflat gwyliau yn Nhŷ Henfaes, yn agos i’r traeth yng nghanol Aberdaron.

Y tu allan i Egryn

Egryn, Gwynedd 

5 ystafell wely. Plasty Canoloesol trawiadol â’i ardd furiog breifat ei hun yng nghanol tir amaeth.

Y tu allan i Fwthyn Gwernouau

Bwthyn Gwernouau, Conwy 

3 ystafell wely. Wedi’i leoli ar fferm weithredol, y bwthyn hwn (sydd wedi’i adnewyddu) yw’r lleoliad cefn gwlad perffaith ar gyfer crwydro Eryri.

Llefydd llai ar gyfer eich gwyliau
Y tu allan i’r Chalet, Tan yr Ogof

Y Chalet, Tan yr Ogof, Gwynedd 

1 ystafell wely. Yn agos at Fetws-y-Coed yng nghanol coetir heddychlon, dyma’r lle perffaith ar gyfer crwydro Eryri.

Y tu allan i Cartref, Gwynedd

Cartref, Gwynedd 

1 ystafell wely. Yng nghanol Eryri, y bwthyn pren clyd hwn yw’r hafan berffaith i gerddwyr.

Y balconi patio yn Enlli

Enlli, Fflatiau Henfaes, Gwynedd 

2 ystafell wely. Fflat fodern ym mhentref glan môr Aberdaron, dafliad carreg o’r traeth.

Yr ardal eistedd a bwyta cynllun agored ym Meudwy

Meudwy, Fflatiau Henfaes, Gwynedd 

2 ystafell wely. Wedi’i lleoli yng nghanol Aberdaron, y fflat hon yw’r porth i filltiroedd o lwybrau cerdded arfordirol trawiadol ym Mhen Llŷn.

Y tu allan i Fwthyn Siloam 2

Bwthyn Siloam Rhif 2, Gwynedd 

2 ystafell wely. Ar Ystâd Ysbyty, mae’r bwthyn teras Cymreig traddodiadol hwn yn cynnig golygfeydd godidog o’r mynyddoedd.

Y tu allan i Fwthyn Siloam 3

Bwthyn Siloam Rhif 3, Gwynedd 

2 ystafell wely. Mae’r bwthyn teras clyd hwn yn brolio rhai o lwybrau cerdded gorau Eryri ar garreg y drws.

Y tu allan i Benrhyn Mawr, Ynys Môr

Penrhyn Mawr, Gwynedd 

2 ystafell wely. Wedi’i leoli ger fferm weithredol, mae’r hen ffermdy hwn yn cynnig golygfeydd ysblennydd o’r môr.