Cadw arfordir Cymru yn brydferth

Rhossili Bay, Gower Peninsula, Swansea

Ry’n ni’n gofalu am 157 milltir o’r arfordir yng Nghymru sy’n annwyl i chi.

Mae mannau fel Bae Rhosili, sydd wedi ei enwi’n aml yn draeth prydferthaf Cymru, arfordir Ystagbwll sy’n hafan ddilychwin i fywyd gwyllt, a thraethau diarffordd Ceredigion, Llŷn a Môn, i gyd yn cael eu gwarchod gennym.

Mae’n costio £3,000 y flwyddyn, ar gyfartaledd, i ofalu am un filltir o arfordir Cymru.

Dyna sydd ei angen i alluogi’n Ceidwaid i edrych ar ôl y llwybrau, y cynefinoedd bywyd gwyllt, y nodweddion treftadaeth ac i estyn croeso cynnes i chi.
 

Barafundle is a fantastic spot for youngsters to play
Children on the beach at Barafundle, Stackpole, Pembrokeshire
Barafundle is a fantastic spot for youngsters to play

Gallwch chi ein helpu i gadw’r mannau hyn yn arbennig am byth, ar gyfer pawb.

Tecstiwch COAST ar 70123 i roi £3 a helpu i gadw’r mannau arbennig hyn am byth.


Gwasanaeth rhoi i elusen yw hwn. Bydd yn costio £3 i chi, yn ogystal â chost un neges destun ar gyfradd arferol eich rhwydwaith. Bydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn derbyn 100% o’ch rhodd. Os byddai’n well gennych i ni beidio â chysylltu â chi yn y dyfodol, tecstiwch NOCOMMS NT ar 70060. Os hoffech drafod y taliad ffôn symudol hwn yna ffoniwch 0203 282 7863. Elusen wedi’i chofrestru yn Lloegr a Chymru (rhif 205846).