Canolfan Abertawe

Golygfa o fae Rhosili o’r clogwyni

Drwy ymuno â Chanolfan Cefnogwyr Abertawe byddwch hefyd yn helpu achos teilwng – mae'r grwpiau lleol yn cefnogi gwaith yr elusen ac yn codi cannoedd ar filoedd o bunnoedd bob blwyddyn ar gyfer ein prosiectau cadwraeth a mynediad o gwmpas y wlad.

Ynglŷn â'r grŵp

Sefydlwyd Canolfan Cefnogwyr Abertawe yn 1973 ac ar hyn o bryd mae ganddi tua 300 o aelodau yn yr ardal leol. Mae'r aelodau'n dod o Abertawe, Castell-nedd, Gŵyr a'r cyffiniau. 
 
Mae'r aelodaeth yn agored i holl Aelodau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol (yn cynnwys aelodau o Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Alban) a hefyd i wirfoddolwyr sy'n gweithio i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac aelodau o Staff yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
 
Cynhelir cyfarfodydd misol yn ystod y Gaeaf. Trefnir gwibdeithiau diwrnod a mini-wyliau yn ystod yr haf. Cynhelir cyfarfodydd amser cinio yn y gwanwyn a chyn y Nadolig.
 
Ein hamcanion yw hybu dibenion elusennol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a sicrhau bod aelodaeth yn fwy pleserus, effeithiol a pherthnasol i'n haelodau lleol.
 
Rydym yn cefnogi nifer o feddiannau, yn cynnwys Parc a Chastell Dinefwr, Rhaeadr Aberdulais a Chanolfan Ymwelwyr Rhosili. Mae'r aelodau'n darparu cymorth gwirfoddol ym maes parcio Pennard (Southgate) – sy'n rhoi mynediad i Fae'r Tri Chlogwyn, ac fel stiwardiaid ym Mharc a Chastell Dinefwr.
 

Cysylltwch â ni

I gael mwy o wybodaeth ac i ymuno â Chanolfan Abertawe, cysylltwch â Mr Roger Knight ar 01792 401019.