Cymdeithas Cefnogwyr Swydd y Waun

Golygfa dros erddi Castell y Waun o'r to

Mae gan Gymdeithas Cefnogwyr Swydd y Waun gysylltiadau cryf â Chastell hanesyddol Y Waun. Os hoffech gefnogi'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn lleol a sicrhau bod eich aelodaeth yn fwy pleserus ac effeithiol, Swydd y Waun yw'r dewis i chi.

Yn ystod misoedd y gaeaf rydym yn trefnu sgyrsiau sy'n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau. Yn y gorffennol mae'r rhain wedi cynnwys pynciau fel teithio o gwmpas Cymru ar y dŵr, ymweld â'r India a byw yno fel priodferch yn y 50au, hanes Noson Calan Gaeaf a llawer mwy.

Cinio dathlu

Yn y gaeaf byddwn fel rheol yn cynnal cinio dathlu, ac yn yr haf, cawn Arddwest hyfryd yn yr hwyr yng Nghastell y Waun gyda chaniatâd caredig y Rheolwr Cyffredinol.

Mae ein hymweliadau ym misoedd yr haf wedi cynnwys teithiau ar drenau a chamlesi ac ymweliadau ag amgueddfeydd a meddiannau eraill yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Yn yr hydref rydym yn trefnu gwyliau byr i ran arall o Brydain lle byddwn yn ymweld â llawer o leoedd diddorol.

Aelodaeth

Mae aelodaeth yn agored i aelodau a gwirfoddolwyr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy'n dod o ardal eang o gwmpas y castell. Rydym yn grŵp cyfeillgar sy'n cynnig croeso cynnes i aelodau newydd.

The lower lawn in winter at Chirk Castle, Wrexham

Our year book 2016 

Discover more about the events held by the Chirklands Association this year.