Cist Japaneaidd Castell y Waun yn uchafbwynt mewn arddangosfa

Cist lacr nanban Japaneaidd yng Nghastell y Waun

Mae cist Japaneaidd sydd wedi bod yng Nghastell y Waun ers dros 400 mlynedd yn un o’r uchafbwyntiau mewn arddangosfa KIZUNA yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd.

Bedwar can mlynedd yn ôl, yn ôl pob sôn, prynodd Syr Thomas Myddelton I, aelod sylfaenol o’r British East India Company, y gist Japaneaidd (Nanban) hyfryd hon. Cyrhaeddodd y gist yng Nghastell y Waun tua’r flwyddyn 1600, a dyma’r unig wrthrych sydd â chysylltiad cryf â Thomas Myddelton I a brynodd y Waun o’r Goron ym 1595.

Dyma’r darn Japaneaidd cyntaf erioed i ddod i Gymru a bydd nawr yn un o’r uchafbwyntiau mewn arddangosfa ryngwladol yn dathlu’r berthynas rhwng Cymru a Japan dros y 400 mlynedd ddiwethaf.

KIZUNA
Japan | Cymru | Dylunio
16 Mehefin – 9 Medi 2018

Mae diwylliant dylunio Japan gyda’r mwyaf dynamig y byd, ac mewn arddangosfa fawr
newydd byddwn yn datgelu sut y swynwyd Ewrop gan gelf a dylunio Japan. Cewch ddysgu
hefyd am y berthynas a’r cyfnewid syniadau fu rhwng Cymru a Japan.

Mae gan y gist, sy’n dyddio o tua 1600 ac sydd â chaead crwn wedi’i orchuddio â chroen siarc a phaneli lacr gyda nacr y tu mewn iddi, baneli yn dangos golygfeydd o anifeiliaid, ffrwythau, adar, coed, blodau a thai.
Mae gan y gist, sy’n dyddio o tua 1600 ac sydd â chaead crwn wedi’i orchuddio â chroen siarc a phaneli lacr gyda nacr y tu mewn iddi, baneli yn dangos golygfeydd o anifeiliaid, ffrwythau, adar, coed, blodau a thai.
Mae gan y gist, sy’n dyddio o tua 1600 ac sydd â chaead crwn wedi’i orchuddio â chroen siarc a phaneli lacr gyda nacr y tu mewn iddi, baneli yn dangos golygfeydd o anifeiliaid, ffrwythau, adar, coed, blodau a thai.