Cyfeillion Rhaeadr Aberdulais

Visitors at the waterwheel and site of the former tin-works at Aberdulais Falls, Neath Port Talbot, Wales.

Mae Cyfeillion Rhaeadr Aberdulais yn cefnogi meddiant hollol unigryw sy'n cyfuno treftadaeth ddiwydiannol o ganol y 19eg ganrif a nodweddion naturiol rhyfeddol a ddenai artistiaid yn ystod diwedd y 18fed ganrif a dechrau'r 19eg ganrif.

Ein gweithgareddau

Fel Cyfaill gallwch gymryd rhan yn y gweithgareddau cymdeithasol a ddisgrifir yn ein cylchgrawn chwarterol, rhoi mwy o gymorth ar y safle, neu hyd yn oed ymuno â chôr y Cyfeillion.
 
Mae’r Cyfeillion yn rhedeg y caffi, yn arwain teithiau tywys, stiwardio, gwerthu llyfrau ail-law, garddio. Maen nhw hefyd yn helpu mewn digwyddiadau neu yn y Ganolfan Ymwelwyr a'r siop.
 
Mae ein gweithgareddau y tu ôl i'r llenni yn cynnwys ymchwil, cloddio archaeolegol, catalogio a digido ffotograffau a dogfennau.
 
Mae cymorth yr aelodau wedi galluogi’r Ymddiriedolaeth i ariannu prosiectau fel adnewyddu'r gegin a'r ystafell de a darparu lifftiau. Maen nhw wedi gwneud cyfraniad sylweddol at adeiladu'r Ganolfan Ymwelwyr fodern, codi adeilad diogel ar gyfer offer a darganfyddiadau archaeolegol, a llawer mwy.
 
Mwy o wybodaeth am Ffrindiau Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais (PDF / 0.26953125MB) download