Cymdeithas Cefnogwyr Dyffryn Clwyd

View of the medieval Chirk Castle, Wrexham, Wales, across the parkland

Mae Cymdeithas Cefnogwyr Dyffryn Clwyd yn grŵp bychan cyfeillgar o aelodau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, sy'n frwd dros gefnogi gwaith yr Ymddiriedolaeth.

Daw'r aelodau o ardaloedd Rhuthun, Dinbych a'r Wyddgrug yn bennaf, ac rydym wrth ein bodd yn croesawu aelodau newydd. Rydym yn trefnu rhaglen ddigwyddiadau amrywiol, gan gynnal darlithoedd yn ystod misoedd y gaeaf yn Ysgol Bentref Llanrhaeadr.
 
Yn yr haf, rydym yn trefnu diwrnodau allan sy'n aml yn cynnwys ymweliadau â thai sydd fel rheol ar gau i'r cyhoedd, neu daith breifat gyda hanesydd pensaernïol neu arddwr  -  sy'n creu profiad arbennig iawn.
 
Mae digwyddiadau nesaf Cymdeithas Dyffryn Clwyd yn cynnwys:
  • noswaith Nadolig Fictoraidd
  • ymweliad â Chraflwyn
  • cyfle i weld gardd breifat anarferol
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi llwyddo i ariannu prosiectau cadwraeth yng Nghastell y Waun, Erddig a Phlas yn Rhiw. Yn ogystal, rydym wedi rhoi arian i Graflwyn ac i Apêl Neifion.
 

Cysylltwch â ni

Person Cyswllt: Mrs Zara Fleming
Ffôn: 01824 705429
E-bost: zf@eyarth.demon.co.uk