Cymdeithas Cefnogwyr Eryri

Visitors at Penrhyn Castle, Gwynedd, North Wales.

Mae enw Cymdeithas Cefnogwyr Eryri yn nodi’n union pa rai o leoedd hardd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr ydym yn falch i’w cefnogi.

Gall ein haelodau fwynhau cyfres ddiderfyn o sgyrsiau diddorol a difyr gan siaradwyr dysgedig ac arbenigol. Cynhelir y sgyrsiau ar ail ddydd Gwener bob mis o Fedi i Fai am 2.30pm yn Oriel y Granar yn 'ein meddiant ninnau', Castell Penrhyn.
 
Caiff yr aelodau eu diweddaru ynglŷn â'r gwaith parhaus y tu ôl i'r llenni yn y castell. Maen nhw’n cael gwahoddiad i ymweliadau arbennig lle gallwn weld y gwaith cadwraeth ac adnewyddu, yr arddangosfeydd, y gwaith yn yr ardd a'r tiroedd, a'r adran addysg – prosiectau y mae’r gymdeithas ei hun wedi eu cefnogi i raddau helaeth.
 
Mae’r aelodau bob amser yn frwd am ein gwyliau byr blynyddol i ran arall o Brydain bob haf, a'n rhaglen wibdeithiau – ac wrth gwrs, byddwn yn manteisio ar ein haelodaeth i ymweld â meddiannau eraill (tra gwahanol).
 

Cysylltwch â ni

 
I gael mwy o wybodaeth ac i ymuno â Chymdeithas Cefnogwyr Eryri, cysylltwch â;
Mr Alun Jones
01248 670995
alunjhjones@gmail.com 
 
Gallwch ddysgu mwy am ein cyfarfodydd misol hefyd, neu weld ein rhaglen ar gyfer 2016: