Cymdeithas Cefnogwyr Gwent

Visitors at the Georgian banqueting house, the Kymin, Monmouthshire, Wales

Sefydlwyd Cymdeithas Ymddiriedolaeth Genedlaethol Gwent yn 1980 ac mae ganddi aelodau drwy'r holl ardal.

Rydym yn gymdeithas weithgar sy'n darparu llawer o gyfleoedd i gyfarfod a chymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau.
 
Yn ystod misoedd y gaeaf trefnir rhaglen o sgyrsiau gyda darluniau. Cynhelir nifer o weithgareddau cymdeithasol o gwmpas yr ardal hefyd i godi arian.
 
O bryd i'w gilydd, trwy gydol y flwyddyn, trefnir teithiau dydd a gyda'r hwyr i dai a gerddi'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a hefyd i dai a gerddi preifat. Byddwn weithiau yn mynd ar wyliau byr ymhellach i ffwrdd.
 
Mae croeso i ymwelwyr ddod i unrhyw rai o'n sgyrsiau ac i lawer o'n digwyddiadau.
Cysylltwch â ni
 
I gael mwy o wybodaeth ac i ymuno â Chymdeithas Gwent, cysylltwch â Mr Adrian Roberts ar gwentnationaltrustassociation@gmail.com
 
The Round House, The Kymin, Monmouth, Wales

Our 2016 leaflet 

Discover more about the events held by the Gwent Association this year and fill in the membership application form to join.