Cymdeithas Cefnogwyr Meirionnydd

Mae rhaglen Cymdeithas Meirionnydd yn rhoi cyfleoedd i'r aelodau ddarganfod ac archwilio treftadaeth yr ardal hon drwy gyfres o sgyrsiau ac ymweliadau.

Mae ein cyfres o giniawau canol dydd a boreau coffi mewn amrywiaeth o leoliadau yn rhoi cyfle i'n haelodau ddod i adnabod ei gilydd, tra bod y teithiau tywys yn ein denu allan i'r awyr agored.
 
Er enghraifft fe wnaethom fwynhau taith dywys ac esboniad o brosiect Gweilch y Pysgod Glaslyn yn ddiweddar, ynghyd â thaith mewn bws ac ar drên i'r adeilad newydd ar ben yr Wyddfa. Rydym yn bwriadu ymweld â Chaer yn y dyfodol.
 
Mae ein gweithgareddau codi arian wedi helpu i ariannu'r gwaith adnewyddu ar y waliau sychion yng Nghraflwyn ger Beddgelert, ac i ddarparu bwrdd replica fel rhan o waith adfer Egryn. Rydym wedi darparu stiwardiaid i helpu yn holl ddiwrnodau agored Egryn.
 

Cysylltwch â ni

I gael mwy o wybodaeth ac i ymuno â Chymdeithas yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Meirionnydd, cysylltwch â Mr Richard Withers ar 01654 761358 neu anfonwch e-bost at mail@richardwithers.co.uk