Cymdeithas Cefnogwyr Sir Benfro

Visitor on the Pembrokeshire Coast Path at Stackpole.

Sefydlwyd Cymdeithas yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Sir Benfro yn 1998. Mae ganddi fwy na 300 o aelodau o bob rhan o Sir Benfro, a rhai o'r tu allan.

Gall aelodau fwynhau ein rhaglen lawn o ddigwyddiadau, sy’n cynnwys:
 
  • Sgyrsiau misol drwy gydol y gaeaf
  • Teithiau bws yn yr haf i leoedd o ddiddordeb, a theithiau eraill trwy gydol y flwyddyn
  • Teithiau cerdded dan arweiniad ceidwaid yr Ymddiriedolaeth i rai o lecynnau hardd y Sir sydd dan ofal yr Ymddiriedolaeth
  • Bob blwyddyn rydym yn trefnu gwyliau byr. Y gyrchfan yn 2016 fydd Northumberland 
 
Yn ogystal â'r diddordeb a'r pleser cymdeithasol y mae’r aelodau'n eu mwynhau yn ystod y digwyddiadau hyn, maen nhw hefyd yn gwybod eu bod nhw’n codi arian i helpu gwaith yr Ymddiriedolaeth yn lleol.
 

Cysylltwch â ni os hoffech fod yn rhan o'n Cymdeithas.

Dysgwch fwy amdanon ni, ein gweithgareddau, a sut gallwch chi ymuno.
 
Ewch i wefan Cymdeithas Sir Benfro > https://pembsnta.org.uk/