Cymdeithas Cefnogwyr Wrecsam

Visitors in the garden at Erddig, Clwyd.

Oes diddordeb gennych mewn gwneud y gorau o'n lleoedd arbennig yn eich ardal chi? Beth am ymuno â'ch cymdeithas leol a mwynhau sgyrsiau gwych, ymweliadau, gwyliau a digwyddiadau codi arian a chymdeithasol eraill?

Byddwch yn helpu achos teilwng. Mae'r grwpiau lleol yn cefnogi gwaith ein helusen ac yn codi cannoedd ar filoedd o bunnoedd bob blwyddyn ar gyfer ein prosiectau cadwraeth a mynediad o gwmpas y wlad.
 

Ynglŷn â'r grŵp

 
Estynnir gwahoddiad twymgalon i'n cefnogwyr – eu cyfeillion ac aelodau ym mhob man – i ymuno â Chymdeithas yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Wrecsam.
 
Rydym yn fudiad gwirfoddol o aelodau lleol, a ffurfiwyd yn 1976. Rydym yn cefnogi gwaith yr elusen yn lleol, yn enwedig yn Erddig, a'n nod yw ychwanegu at fwynhad aelodaeth.
 
Daw aelodau ein cymdeithas o ardaloedd Wrecsam, Yr Wyddgrug, Bwcle a Swydd Amwythig  yn bennaf.
 
Trwy ymuno â ni, gallwch fwynhau cyfres o sgyrsiau a gynhelir yn Eglwys St Margaret, Ffordd Caer, Wrecsam, ar yr ail ddydd  Mawrth o’r mis rhwng mis Hydref a mis Mawrth.  Mae’r sgyrsiau a gafwyd yn y gorffennol wedi cynnwys Hanes Eglwys Gadeiriol Caer; Adfer yr Ystafell Wely Orau yn Erddig; Gweithio i’r BBC  a hanes ffotograffiaeth a chamerâu.
 

Ein gwaith

 
Yn ystod yr haf, rydym yn trefnu tripiau bws rheolaidd i leoedd o ddiddordeb hanesyddol. Mae'r rhain wedi cynnwys ymweliadau â Moseley Old Hall a Sunnycroft yng Nghanolbarth Lloegr, Nantclwyd y Dre, Plas Newydd yng Ngogledd Cymru, Quarry Bank Mill a Lyme Park.
 
Yn ogystal, cynhelir bore coffi yn Neuadd Eglwys St Margaret yn y gwanwyn, sy'n ffefryn mawr gydag aelodau. Mae Erddig yn cynnal Noson Haf ddiwedd mis Mehefin gyda chyfle i fynd o gwmpas y gerddi ac yna mwynhau pryd yn y bwyty. Cynhelir Cinio Blynyddol y Gymdeithas ym mis Hydref mewn lleoliad lleol a chinio Nadolig yn Erddig ym mis Rhagfyr.

Mae'r Gymdeithas hefyd yn rhedeg loteri i aelodau, a sefydlwyd yn 2006, gyda raffl bedair gwaith y flwyddyn.
 

Codi arian i Erddig

 
Defnyddir yr holl arian a godir drwy'r rhaglen i gefnogi prosiectau arbennig yn Erddig, Wrecsam. Gall y rhain fod yn brosiectau mawr neu fach.

Ymunwch â ni

 
Os ydy hyn yn eich denu, rydym bob amser yn falch o groesawu aelodau newydd – ymunwch â ni, da chi.
 
Anfonwch e-bost at Mr Selwyn Jones, yr ysgrifennydd aelodaeth, neu ffoniwch 01978 841545 os hoffech gael mwy o wybodaeth.