Cymdeithas Cefnogwyr Wrecsam

Visitors in the garden at Erddig, Clwyd.

Oes diddordeb gennych mewn gwneud y gorau o'n lleoedd arbennig yn eich ardal chi? Beth am ymuno â'ch cymdeithas leol a mwynhau sgyrsiau gwych, ymweliadau, gwyliau a digwyddiadau codi arian a chymdeithasol eraill?

Byddwch yn helpu achos teilwng. Mae'r grwpiau lleol yn cefnogi gwaith ein helusen ac yn codi cannoedd ar filoedd o bunnoedd bob blwyddyn ar gyfer ein prosiectau cadwraeth a mynediad o gwmpas y wlad.
 

Ynglŷn â'r grŵp

 
Estynnir gwahoddiad twymgalon i'n cefnogwyr – neu i aelodau Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Alban – i ymuno â Chymdeithas yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Wrecsam.
 
Rydym yn fudiad gwirfoddol o aelodau lleol, a ffurfiwyd yn 1976. Rydym yn cefnogi gwaith yr elusen yn lleol, yn enwedig yn Erddig, a'n nod yw ychwanegu at fwynhad aelodaeth.
 
Daw aelodau ein cymdeithas o ardaloedd Wrecsam, Yr Wyddgrug a Bwcle yn bennaf.
 
Trwy ymuno â ni, gallwch fwynhau cyfres o sgyrsiau gaeaf a gynhelir yn y ddarlithfa ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam ar ail ddydd Mawrth bob mis. Yn y gorffennol, mae'r rhain wedi cynnwys hanes ein camlesi lleol, mawnogydd Fenn's a Whixhall, llawdriniaeth yn ystod Rhyfel Iberia, a hanes ffotograffiaeth a chamerâu.
 

Ein gweithgareddau

 
Yn ystod yr haf, rydym yn trefnu tripiau bws rheolaidd i leoedd o ddiddordeb hanesyddol. Mae'r rhain wedi cynnwys ymweliadau â Moseley Old Hall a Sunnycroft yng Nghanolbarth Lloegr, Nantclwyd y Dre a Charchar Rhuthun yng Ngogledd Cymru, a Southport a Rufford Old Hall yn y Gogledd-Orllewin.
 
Yn ychwanegol, cynhelir cinio blynyddol y gymdeithas ym mis Hydref. Ac ym Mehefin, trefnir ein noswaith haf i aelodau yn Neuadd Erddig. Gallwch grwydro o gwmpas y gerddi gyda gwydraid o win cyn mwynhau eich cinio.
 

Codi arian i Erddig

 
Defnyddir yr holl arian a godir drwy'r rhaglen i gefnogi prosiectau arbennig yn Erddig yn Wrecsam. Rydym wedi rhoi £113,000 i'r achos ers 1981.
 
Yn fwyaf diweddar, rydym wedi helpu i gwblhau'r gwaith adnewyddu ar y chwaraedy plant Fictoraidd ac i ailadeiladu'r gwinwydd-dy. Rydym hefyd wedi gosod dwy fainc dderw ger y gamlas ac wedi cefnogi'r gwaith uwchraddio ar y popty.
 

Ymunwch â ni

 
Os ydy hyn yn eich denu, rydym bob amser yn falch o groesawu aelodau newydd – ymunwch â ni, da chi.
 
Anfonwch e-bost at Mr Selwyn Jones, yr ysgrifennydd aelodaeth, neu ffoniwch 01978 841545 os hoffech gael mwy o wybodaeth.