Dathlu coed yng Nghymru yn ystod yr hydref

Treefest at Bodnant Garden - Gŵyl Goed Gardd Bodnant

Dros yr hydref, byddwn yn canu clodydd ein coed ac yn dathlu’r cewri canghennog a’r deildai deniadol sy’n cyfrannu at gymeriad ein lleoedd arbennig.

Mae’n anodd dychmygu hydref heb goed.


Dim llethrau cringoch ac aur yn fflamio yn y machlud, dim dail yn crensian dan draed wrth fynd am dro i’r parc neu’r goedwig, a dim perllannau toreithiog yn llawn aroglau pêr y ffrwythau.


Ymunwch Ymunwch â ni i glodfori coed yng Nghymru o dan ganopi clytwaith o liwiau yn ein lleoedd arbennig. Yn ddi-os, mae’r tyrau talsyth sy’n rhoi cymeriad arbennig  i’n stadau gwledig a’n gerddi gwych yn #anhygoed!

Cyfle i ganmol ein coed!

Dwy ddynes yn cerdded trwy’r plethwaith o goed pisgwydd euraid hydrefol yn Erddig

Lliwiau llachar 

Dewch i ddarganfod tirwedd sy'n gyfoethog ac amrywiol wrth i'n coed weddnewid ein parciau a'n gerddi ar hyd a lled Cymru.

Danasod yn pori yn y parc ceirw wrth i’r haul ddisgleirio drwy’r coed

Dinefwr, Llandeilo 

Dathlwch ddechrau'r hydref gydag ymweliad â choedwig hynafol a darganfod parc ceirw sy'n dyddio nôl i'r oesoedd tywyll.

O dderi hynafol i lasbrennau ir, o goed a gyfrifir gyda’r goreuon i goederddi a adferwyd yn ofalus, gwisgwch eich het a’ch sgarff a’ch menig, mwynhewch ias fwyn yr hydref a dewch i weld rhai o hoff goed Cymru yr hydref hwn.

Garddwr ar graen yn tocio’r gwrych ywen yn Castell a Gardd Powis, Powys, Cymru

Garddio i'r eithaf ym Mhowis 

Edrychwch sut mae garddwyr Castell Powis yn cadw'r twmpathau ywen adnabyddus mewn cyflwr perffaith. Nid ar chwarae bach mae cyflawni hyn - mae'r garddwr yn treulio tua 10 wythnos yn yr awyr ar graen hydrolig yn tocio'r llwyni 14m o uchder.

Dyddiau disglair