Digwyddiadau'r Pasg yng Ngogledd Ddwyrain Cymru

Dewch i fwynhau prydferthwch byd natur ar diroedd godidog Castell Powis, Powys

Crwydrwch goetiroedd mwydlyd, gerddi lliwgar a llwybrau natur yn ystod gwyliau’r Pasg wrth i ni fwynhau llond trol o hwyl traddodiadol.

Mam a phlentyn o flaen ffynnon yng Nghastell a Gardd Powis, Powys

Castell a Gardd Powis, Powys 

Beth sy’n dod i’r meddwl wrth ystyried rhyfeddodau’r tymor prydferth hwn? Dewch i chwilota yng nghysgod y coed ywen enfawr a blodau eraill y gwanwyn i ddarganfod y creaduriaid sy’n ymgartrefu yng nghardd Powis yn ystod gwyliau’r Pasg.

Plant yn chwarae yn y gerddi yn Erddig, Clwyd

Erddig, Clwyd 

Yng nghanol blodau a lliw y gwanwyn, dewch i ddarganfod llwybr hudolus yn Erddig yn ystod gwyliau’r Pasg. Allwch chi ddod o hyd i’r wynebau yn y coed a gerfiwyd gan arlunydd a cherfiwr o amgylch yr ardd? Defnyddiwch ddrychau i edrych i fyny i’r canghennau, dysgwch am siapiau’r dail i adnabod coed ac ewch ati i greu eich rhwbiadau coed eich hun wrth i chi ailddarganfod natur ar y llwybr synhwyraidd hwn.

Bachgen ifanc yn eistedd yng nghanol blodau’r gwanwyn yng Nghastell y Waun, Wrecsam

Castell y Waun, Wrecsam 

Mwynhewch natur drwy ddilyn Llwybr Coed Cwtshlyd y ceidwaid, a darganfod byd gwych ein Coetir. Teimlwch wead y goeden, gwyliwch hi’n symud yn y gwynt a sylwch ar yr adar a’r trychfilod sy’n byw yn ein coed ac o’u hamgylch.