Ein cenhadon natur yng Nghymru

Dyma’ch cyfle i gwrdd â’n chwe chennad natur yng Nghymru, sydd wedi’u dewis i rannu eu straeon ac ysbrydoli eraill i dreulio amser yn yr awyr agored.

Ar ddechrau 2018, gwnaethom ddechrau chwilio am genhadon natur drwy ofyn i’r rheini sy’n teimlo bod natur wedi chwarae rhan bwysig yn eu bywydau rannu eu llefydd arbennig yng Nghymru gyda ni. 

Cawsom lawer o straeon gwych yn dangos yr effaith gadarnhaol y gall natur ei gael ar ein bywydau. Gyda chymorth ein Cennad Awyr Agored a Lles, y seren rygbi Jamie Roberts, dewiswyd chwe chennad. 

Dyma eu straeon

Fideo

Lucy a Eirlys

“A ninnau’n 53 a 67 oed, un wedi colli ei swydd a’r llall wedi ymddeol yn ddiweddar, gwnaethom benderfynu cerdded Llwybr Arfordir Cymru. Gallwn ddweud yn bendant fod cerdded yn clirio’r meddwl ac yn codi’r hwyliau. Mae wedi ein llenwi ag optimistiaeth a hyder i wneud unrhyw brosiect gwallgof sy’n mynd â’n bryd.”

Fideo

Finlay

“Dwi’n caru Pen-y-fâl. Mae’n un o fy hoff lefydd. Mae mor lân, mor ffres, sy’n gwneud i chi deimlo’n fyw. Mae rhedeg lan mynyddoedd yn swnio’n wallgof, ond mae’n rhoi rhuthr o foddhad i chi. Mae’r ymdrech i gyrraedd y brig, mewn unrhyw fodd, yn werth chweil i weld yr olygfa.”

Fideo

Isla a Mia

“Mae natur yn gwella, yn ysbrydoli, yn magu dewrder, yn datgelu, yn tawelu, yn addysgu, yn cysylltu a llawer, llawer mwy. Yn rhad ac am ddim. Ac mae’r cyfan ar garreg eich drws."

Fideo

Hannah

“Dyma lle cefais fy antur awyr agored gyntaf. Fe adewais fy swydd gyda’r cyngor i hyfforddi mewn gweithgareddau awyr agored, ar ôl sylwi pa mor lwcus oeddwn i o fod yn byw 20 munud o’r ardal hudol hon.”